Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Souvislost mezi hypomagnezémií a klinickým výsledkem podávání anti-EGFR monoklonálních protilátek u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s nemutovaným KRAS

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 18.4.2018

Souvislost mezi hypomagnezémií a klinickým výsledkem podávání anti-EGFR monoklonálních protilátek u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s nemutovaným KRAS

Hypomagnezémie je známým vedlejším účinkem léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu (mCRC) založené na podávání anti-EGFR monoklonálních protilátek panitumumabu či cetuximabu. Rozsáhlá metaanalýza klinických studií zjišťovala, zda může být hypomagnezémie spojená s příznivějším klinickým výsledkem léčby.

Úvod

Jaký je vztah mezi hypomagnezémií a účinkem anti-EGFR monoklonálních protilátek a zda má hladina hořčíku vliv na progresi mCRC, je předmětem výzkumu, jehož výsledky jsou zatím rozporuplné. K objasnění role a případného klinického přínosu hypomagnezémie u pacientů s mCRC a nemutovaným (wild-type) onkogenem KRAS (wt-KRAS) bylo provedeno systematické vyhodnocení a metaanalýza současných klinických studií a výsledky studie byly publikované v časopisu Scientific Reports.

Analyzované studie

Byly vyhledány studie hodnotící přežití bez progrese (PFS), celkové přežití (OS) a objektivní odpověď na léčbu (ORR) u pacientů s wt-KRAS mCRC s hypomagnezémií a normální hladinou hořčíku po léčbě panitumumabem či cetuximabem. Do analýzy byly zařazeny: 1 randomizovaná klinická studie, 2 retrospektivní studie a 2 práce týkající se klinických studií fáze III, prezentované na konferencích American Society of Clinical Oncology (ASCO) a European Society for Medical Oncology (ESMO). Analyzované studie zahrnovaly celkem 1723 pacientů.

Výsledky

U pacientů s hypomagnezémií bylo zjištěno delší PFS (poměr rizik [HR] 0,64; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,47–0,88), OS (HR 0,72; 95% CI 0,53–0,92) a lepší ORR (relativní riziko [RR] 1,81; 95% CI 1,30–2,52). Analýza podskupin ukázala, že hypomagnezémie byla spojena s delším PFS při použití anti-EGFR monoklonálních protilátek jak v první či v dalších liniích léčby, tak i v případě kombinované léčby (HR 0,78; 95% CI 0,62–0,98, resp. HR 0,60; 95% CI 0,40–0,90, resp. HR 0,62; 95% CI 0,41–0,94).

Závěr

Metaanalýza retrospektivních studií a jedné randomizované klinické studie ukázala, že u pacientů s wt-KRAS mCRC je hypomagnezémie při podávání anti-EGFR monoklonálních protilátek spojena s příznivějším klinickým výsledkem.

(blu)

Zdroj: Hsieh M. C., Wu C. F. , Chen C. W. et al. Hypomagnesemia and clinical benefits of anti-EGFR monoclonal antibodies in wild-type KRAS metastatic colorectal cancer: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep 2018; 8 (1): 2047, doi: 10.1038/s41598-018-19835-8.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nové potenciální biomarkery odpovědi metastatického kolorektálního karcinomu na inhibitory EGFR

Francouzští autoři se ve své práci publikované na konci loňského roku v British Journal of Cancer pokusili zpřesnit selekci pacientů s mCRC, kteří budou vykazovat odpověď na anti-EGFR terapii. Analyzovali aktivaci proteinů zapojených v signálních drahách a zjistili, že s odpovědí na tuto léčbu je spojena aktivace konkrétních signálních drah, které by bylo možné v klinické praxi využít jako prognostické biomarkery.

Důležitost zhodnocení rozsahu nemoci v kombinované léčbě mCRC

Charakter konkrétního nádoru a pacienta je určující pro stanovení cíle 1. linie léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC). Na loňské konferenci Evropské společnosti pro klinickou onkologii (ESMO 2016 Congress) byl prezentován příspěvek zabývající se účinností přídavku inhibitoru receptorů epidermálního růstového faktoru k chemoterapii s ohledem na to, zda cílem léčby byla cytoredukce, nebo kontrola onemocnění.

Inovativní kolonoskop by měl do roku 2020 umožnit diagnostiku střevních karcinomů bez biopsie

Přístroj vybavený pokročilou zobrazovací technikou by měl umožnit zhodnocení střevních polypů in situ. Multicentrický projekt jeho vývoje je financován Evropskou unií.Všechny novinky