Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Role biologické léčby v terapii metastatického kolorektálního karcinomu

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 6.11.2015

Role biologické léčby v terapii metastatického kolorektálního karcinomu

Několik posledních let ukázalo, že biologická léčba má význam v léčbě relabujícího metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC). Systematická analýza publikovaná v časopisu British Journal of Cancer hodnotila účinnost biologické léčby.

Prozkoumány byly všechny hlavní databáze. Cílem bylo nalézt randomizované studie s mCRC po vyčerpané 1. linii léčby, které by porovnávaly standardní terapie oproti standardní terapii s přidaným biologickým léčivem či různé typy biologické terapie přidané ke standardní terapii proti sobě.

Do metaanalýzy bylo nakonec zařazeno 20 studií zahrnujících 8225 pacientů. Přidání jakéhokoliv biologického léčiva zlepšilo celkové přežití (OS) pacientů s poměrem rizik (HR) 0,87 (95% CI 0,82–0,91; p < 0,00001), přežití bez progrese (PFS) s HR 0,71 (95% CI 0,67–0,74; p < 0,0001) a také celkovou míru odpovědi na léčbu (ORR). Biologická léčba byla spojena s větším podílem toxicity stupně 3 a 4. I při analýze dle podskupin inhibitory EGFR ve 2. linii léčby všechny vedly ke zlepšení OS, PFS a ORR. Ve 3. linii léčby pak inhibitory EGFR představovaly zlepšení pro PFS a ORR, ale již ne pro OS.

Tato metaanalýza ukázala, že biologická terapie u mCRC indikovaná po 1. linii léčby je spojena se zlepšením výsledků, nicméně za cenu zvýšené toxicity.

(eza)

Zdroj: Segelov E., Chan D., Shapiro J. et al. The role of biological therapy in metastatic colorectal cancer after first-line treatment: a meta-analysis of randomised trials. Br J Canc 2014 Sep 9; 111 (6): 1122–1131, doi: 10.1038/bjc.2014.404.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vyrážka při terapii inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor – léčit preventivně, nebo až po jejím výsevu?

Při léčbě inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor (anti-EGFR) se jako nežádoucí účinek u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) často objevuje vyrážka podobná akné. Nejasnosti panují ohledně její léčby. Je vhodné předcházet jejímu výsevu preventivním užíváním lokálních léčivých přípravků, nebo je lepší vyrážku léčit, až když se objeví? Skupina kanadských autorů se rozhodla zhodnotit, zda má přístup k léčbě vyrážky (profylaktický/terapeutický) u pacientů s mCRC vliv na jejich celkové přežití (OS).

Léčba metastatického kolorektálního karcinomu – zaostřeno na panitumumab

Panitumumab je protilátka vůči receptoru pro EGF (EGFR), která je využitelná v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) jak v monoterapii, tak v kombinaci s chemoterapií a má akceptovatelný bezpečnostní profil.

Exprese kadherinů u pacientů s kolorektálním karcinomem

Kolorektální karcinom je jedno z nejčastějších nádorových onemocnění a zároveň v rámci malignit jedna z hlavních příčin úmrtí. Adhezivní molekuly jsou součástí specifických buněčných spojení přispívající k integritě tkáně. Kadheriny patří k dobře prostudované skupině adhezivních molekul a jsou považovány za tumorsupresorové molekuly. Nižší exprese kadherinů může být spojena s horší diferenciací kolorektálního karcinomu (CRC) a může být součástí agresivnějšího fenotypu. Mohou být kadheriny využity i jako diagnostický či prognostický marker?Všechny novinky