Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Podávání panitumumabu po selhání léčiv 1. linie u pacientů s kolorektálním karcinomem

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 10.7.2016

Podávání panitumumabu po selhání léčiv 1. linie u pacientů s kolorektálním karcinomem

Panitumumab jako léčivo 2. linie u kolorektálního karcinomu (CRC) byl podáván pacientům, u nichž došlo k progresi po užití léčiva 1. linie. Cílem studie bylo vyhodnocení doby bez další progrese onemocnění (PFS) a doby celkového přežití (OS).

V předchozích studiích vedlo podávání panitumumabu v monoterapii ke 30% úspěšnosti léčby z hlediska stabilizace onemocnění. Tato studie se zaměřila na progredující pacienty a dobu přežití po absolvované léčbě.

Hodnocená populace pacientů

Studie byla vzhledem k charakteru onemocnění vedena jako retrospektivní a monocentrická. Celkem se podařilo nasbírat data od 18 pacientů. Do studie byli zařazeni nemocní s diagnostikovaným metastatickým kolorektálním karcinomem s nemutovaným genem KRAS v exonu 2. Pacientům nejprve byla podávána standardní léčiva 1. linie a až při nástupu progrese onemocnění absolvovali monoterapii panitumumabem v režimu jedna dávka za 3 týdny. Všichni byli starší 18 let.

Výsledky 

Průměrný počet léčebných cyklů, které pacienti absolvovali, byl 10 (rozptyl 4−29), průměrná doba trvání léčby dosahovala 30 týdnů (rozptyl 12−96 týdnů). Medián doby, po kterou byli pacienti sledováni po ukončení aplikace panitumumabu, činil 13 měsíců. Medián období bez progrese onemocnění (PFS) činil 6 měsíců (rozptyl 4,4−7,7 měsíce) a medián celkové doby přežití (OS) 11 měsíců (s rozptylem 7,4−14,5 měsíce).

Při rozdělení pacientů podle stupně toxicity kůže na stupeň < 2 a ≥ 2 byly u skupiny se stupněm < 2 zjištěny hodnoty PFS 4 měsíce a OS 6 měsíců, u skupiny se stupněm ≥ 2 pak hodnoty PFS 9 měsíců a OS 14 měsíců.

Závěr

Panitumumab podávaný 1× za 3 týdny je účinný a pacienty dobře snášený, a to při léčbě CRC progredujícího i po podání standardní chemoterapie.

(bak)

Zdroj: Daoud M. A., Aboelnaga E. M., Mohamed W. M. Second-line panitumumab as a triweekly dose for patients with wild-type KRAS exon 2 metastatic colorectal cancer: a single-institution experience. Cancer Biol Med 2016 Mar; 13 (1): 136−141; doi: 10.28092/j.issn.2095-3941.2015.0009.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv mutací KRAS/NRAS na úspěšnost terapie metastatického kolorektálního karcinomu panitumumabem

Randomizovaná klinická studie fáze III prokázala, že kombinovaná terapie panitumumabem a režimem FOLFIRI přispívá k prodloužení doby bez progrese onemocnění a zlepšení objektivní odpovědi na léčbu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Následná analýza této studie se zabývala úspěšností terapie v souvislosti s mutacemi v genech KRAS a NRAS.

V Nizozemsku zkoušejí nový postup psychologické péče u nemocných s kolorektálním karcinomem

Onkologické onemocnění znamená bezesporu velkou psychickou zátěž; podle odhadů přibližně 30−40 % takto nemocných vykazuje symptomy psychologické nepohody a stresu. V případě pacientů s kolorektálním karcinomem se nejspíše jedná o podobná čísla a psychické potíže se obvykle ještě více prohlubují s výskytem metastáz. Onkologicky nemocní vykazující psychologický dyskomfort jsou podle studií méně spokojeni s podávanou léčbou a častěji se u nich objevuje nespolupráce (non-compliance). Právě probíhající nizozemská studie proto navrhuje nový algoritmus péče o psychické zdraví těchto pacientů.

Význam mutace BRAF a mikrosatelitové nestability u pacientů s kolorektálním karcinomem

Kolorektální karcinom (CRC) je jednou z nejčastěji zastoupených malignit v rozvinutých zemích a jeho incidence je na vzestupu i v řadě ostatních zemí. Nejvíce CRC se rozvíjí sporadicky, bez známé rodinné zátěže či známého predispozičního syndromu. CRC může mít různé biologické charakteristiky. Autoři následující studie se zaměřili na klinické a patologické charakteristiky nádoru spojené se stabilitou mikrosatelitů vs. přítomností mikrosatelitové nestability či mutace BRAF u CRC a na jejich potenciální prognostický význam.Všechny novinky