Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Perkutánní mikrovlnná ablace v kombinaci s transkatetrální arteriální embolizací v léčbě jaterních metastáz CRC

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 3.8.2016

Perkutánní mikrovlnná ablace v kombinaci s transkatetrální arteriální embolizací v léčbě jaterních metastáz CRC

Léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu spočívá v jejich chirurgické resekci. Naneštěstí pouze 10–15 % pacientů s metastázami je vhodnými kandidáty kurativní resekce. Pro ostatní nemocné jsou další léčebné metody omezené. Medián přežití je dle studií u těchto pacientů 6,9 měsíce. Vedle systémové chemoterapie se tak zkouší další lokální léčba, jež by zabránila růstu metastáz a nebyla tak náročná či zatěžující pro samotné pacienty.

Retrospektivní analýza hodnotila 30 pacientů, kteří podstoupili ultrazvukem navigovanou perkutánní mikrovlnnou ablaci (MWA) kombinovanou s transkatetrální arteriální embolizací (TACE). Hodnocena byla odpověď nádoru, a to pomocí zobrazovacích metod (CT/MRI). Analyzovány byly nežádoucí účinky spojené se zákrokem a doba přežití takto léčených pacientů.

Výsledky

Léčba pomocí ultrazvukem naváděné MWA s TACE byla hodnocena u 30 pacientů se 43 nádory o průměru 1,4–10,0 cm. Průměrný věk pacientů činil 61,6 ± 10,3 roku. Další sledování trvalo 26,5 ± 10,4 měsíce. K úplnému odstranění nádoru došlo v 81,4 % případů (35/43 lézí). Kompletní odpovědi bylo dosaženo u 8 pacientů (26,7 %) a částečné v 17 případech (56,7 %) po 1 měsíci od procedury. Objektivní odpověď (kompletní + částečná) byla zjištěna celkem u 83,4 % nemocných. Přežití bez další progrese onemocnění činilo 5,0 měsíce a celkové přežití činilo 11,0 měsíce. Míra přežití po 12 a 24 měsících činila 46,7 % a 25,4 %. Nebyly popsány žádné závažné komplikace.

Závěr

Perkutánní mikrovlnná ablace v kombinaci s transkatetrální arteriální embolizací v léčbě metastatického onemocnění kolorektálního karcinomu se zdá být bezpečnou metodou prodlužující pacientům život bez závažnějších vedlejších komplikací.

(boba)

Zdroj: Wu Z. B., Si Z. M., Qian S. et al. Percutaneous microwave ablation combined with synchronous transcatheter arterial chemoembolization for the treatment of colorectal liver metastases: results from a follow-up cohort. Onco Targets Ther 2016 Jun 23; 9: 3783−3789.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Radiodiagnostické hodnocení kolorektálního karcinomu

Zobrazovací vyšetření hrají zásadní roli v procesu rozhodování o léčbě kolorektálního karcinomu (CRC). Způsob hodnocení šíření tohoto tumoru se však za poslední dekádu výrazně změnil. Místo tradiční klasifikace TNM se používají zcela odlišné prognostické faktory.

Správná příprava pacienta před kolonoskopií je klíčová pro detekci časných prekancerózních lézí

Endoskopický screening se velkou měrou podílí na snižování incidence a mortality u kolorektálního karcinomu. Jak ovšem potvrdila metaanalýza švýcarských gastroenterologů, stěžejní je správná příprava pacienta před vyšetřením.

Kožní toxicita panitumumabu neovlivňuje kvalitu života nemocných s kolorektálním karcinomem

Inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), mezi něž patří i panitumumab, jsou spojeny s nežádoucími účinky v podobě kožní toxicity. Analýza dat ze tří klinických studií však prokázala, že kožní toxicita panitumumabu neovlivňuje kvalitu života nemocných s kolorektálním karcinomem.Všechny novinky