Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Panitumumab vykazuje v léčbě mCRC bez mutace KRAS stejnou účinnost a bezpečnost jako cetuximab

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 12.9.2016

Panitumumab vykazuje v léčbě mCRC bez mutace KRAS stejnou účinnost a bezpečnost jako cetuximab

Porovnání panitumumabu a cetuximabu vždy v kombinaci s irinotekanem v léčbě 139 pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem KRAS ukázalo srovnatelnou účinnost obou cílených léčiv.

Japonská studie

Japonští autoři publikovali v červenci 2016 v časopise Anticancer Research výsledky klinické studie zaměřené na srovnání panitumumabu a cetuximabu v léčbě mCRC. Obě léčiva byla podávána v kombinaci s irinotekanem po předchozí léčbě fluoropyrimidinovým antimetabolitem, oxaliplatinou a irinotekanem. Všichni pacienti byli bez mutace KRAS. Zařazeno bylo 42 osob léčených panitumumabem a 97 pacientů s cetuximabem a vstupní charakteristiky pacientů byly v obou skupinách srovnatelné.

Výsledky

U pacientů s měřitelnou lézí dosáhl podíl odpovědí na léčbu 34 % ve skupině s panitumumabem a 20 % ve skupině s cetuximabem. Střední délka přežití bez progrese (PFS) činila 4,3 měsíce při podávání panitumumabu a 5,7 měsíce při podávání cetuximabu. Celkové přežití (OS, medián) dosáhlo 13,6 měsíce u panitumumabu a 11,2 měsíce u cetuximabu.

Závěr

Autoři došli k závěru, že panitumumab je v kombinaci s irinotekanem v léčbě mCRC s divokým typem KRAS dobře tolerován a vykazuje srovnatelnou účinnost jako cetuximab v kombinaci s irinotekanem.

(zza)

Zdroj: Yamaguchi T., Iwasa S., Nagashima K. et al. Comparison of panitumumab plus irinotecan and cetuximab plus irinotecan for KRAS wild-type metastatic colorectal cancer. Anticancer Res 2016 Jul; 36 (7): 3531–3536.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Spojení mikroRNA-31-5p s klinickou účinností terapie zaměřené na EGFR u pacientů s kolorektálním karcinomem

MikroRNA jsou krátké nekódující RNA, které regulují transkripci genů vazbou na mRNA. Jsou to molekuly relativně snadno kvantifikovatelné, které mají velký potenciál jako diagnostické, prognostické i prediktivní biomarkery. Autoři studie publikované v Annals of Surgical Oncology se zabývali otázkou, zda by miR-31-5p bylo možno použít jako prognostický biomarker pro anti-EGFR terapii kolorektálního karcinomu.

Vliv profylakticky podávaného minocyklinu na výskyt vyrážky při léčbě panitumumabem u metastatického kolorektálního karcinomu

Ačkoli je monoklonální protilátka proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) panitumumab v léčbě kolorektálního karcinomu velmi účinná, léčba je často přerušována z důvodu výskytu závažné kožní vyrážky. Autoři z Japonska proto provedli retrospektivní studii, ve které zkoumali, zda má na výskyt vyrážky a její závažnost vliv profylaktické podávání perorálního tetracyklinového antibiotika minocyklinu v kombinaci se zvýšenou péčí o kůži. Zároveň sledovali případný vliv takového postupu na protinádorovou odpověď u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem léčených panitumumabem.

Perkutánní mikrovlnná ablace v kombinaci s transkatetrální arteriální embolizací v léčbě jaterních metastáz CRC

Léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu spočívá v jejich chirurgické resekci. Naneštěstí pouze 10–15 % pacientů s metastázami je vhodnými kandidáty kurativní resekce. Pro ostatní nemocné jsou další léčebné metody omezené. Medián přežití je dle studií u těchto pacientů 6,9 měsíce. Vedle systémové chemoterapie se tak zkouší další lokální léčba, jež by zabránila růstu metastáz a nebyla tak náročná či zatěžující pro samotné pacienty.Všechny novinky