Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Panitumumab a FOLFIRI v terapii metastatického kolorektálního karcinomu − výsledky klinické studie fáze III

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 17.3.2016

Panitumumab a FOLFIRI v terapii metastatického kolorektálního karcinomu − výsledky klinické studie fáze III

Konečné výsledky randomizované klinické studie fáze III poukazují na to, že kombinovaná terapie panitumumabem a režimem FOLFIRI přispívá k prodloužení intervalu bez progrese onemocnění a zlepšení objektivní odpovědi na léčbu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem.

Úvod

Kolorektální karcinom je jedním z nejběžnějších typů zhoubného nádorového bujení. Ročně je po celém světě diagnostikován více než jeden milion případů tohoto onemocnění. Přibližně 25 % z těchto pacientů má přitom již v době diagnózy přítomné metastatické postižení. Systémový rozsev onemocnění lze předpokládat až u 50 % nemocných. Dřívější studie potvrdily příznivý efekt inhibitorů vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF) v monoterapii nebo kombinaci s modalitami chemoterapie v 1. či 2. linii u pacientů s metastatickým postižením. Současné studie se zabývají použitím inhibitorů receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), v jejichž případě je významným prediktivním biomarkerem především mutace v genu KRAS.

Metodika studie

Otevřená randomizovaná klinická studie fáze III porovnávala účinnost kombinované terapie panitumumabem a FOLFIRI (irinotekan, leukovorin, 5-fluorouracil) oproti samotnému režimu FOLFIRI u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Účastníci studie byli náhodně rozděleni do dvou skupin v poměru 1 : 1. První skupina podstoupila terapii panitumumabem (6 mg/kg) a FOLFIRI ve dvoutýdenních cyklech, druhá skupina absolvovala monoterapii FOLFIRI ve dvoutýdenních cyklech. Mezi primární cíle studie patřilo zhodnocení doby přežití bez progrese onemocnění (progression free survival [PFS]) a doby celkového přežití (overall survival [OS]).

Výsledky studie

Studie se zúčastnilo celkem 1186 pacientů, přičemž u 91 % z nich byla k dispozici data ohledně mutace v genu KRAS. U pacientů s divokým (nemutovaným) typem KRAS došlo v rameni kombinované terapie oproti monoterapii k výraznému prodloužení doby přežití bez progrese (medián 6,7 vs. 4,9 měsíce; HR = 0,82; 95% CI 0,78−1,1; p = 0,023). U pacientů s mutovaným KRAS se doba přežití bez progrese onemocnění mezi jednotlivými modalitami zásadně nelišila. Celkové přežití bylo v případě kombinované terapie u pacientů s mutovaným KRAS vyšší, avšak nikoliv statisticky signifikantní. Přidání panitumumabu k FOLFIRI však přispělo k významnému zvýšení míry objektivní odpovědi na léčbu u pacientů s divokým typem KRAS (10 vs. 36 %; OR = 5,5; 95% CI 3,32−8,87; p < 0,0001). Nežádoucí účinky léčby byly v souladu s bezpečnostním profilem z předchozích studií.

Závěr

Výsledky studie potvrzují příznivý efekt kombinované terapie panitumumabem a FOLFIRI a podporují jeho využití ve 2. linii léčby u metastatického kolorektálního karcinomu s divokým typem KRAS.

(holi)

Zdroj: Peeters M., Price T. J., Cervantes A. et al. Final results from a randomized phase 3 study of FOLFIRI {+/-} panitumumab for second-line treatment of metastatic colorectal cancer. Ann Oncol 2014 Jan; 25 (1): 107−116; doi: 10.1093/annonc/mdt523.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Panitumumab a bevacizumab u nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem

Kolorektální karcinom patří celosvětově mezi nejčastější malignity. Také v léčbě tohoto onemocnění se uplatňují molekuly cílené terapie. Použití kombinace monoklonálních protilátek panitumumabu a bevacizumabu s režimem FOLFIRI oproti podávání samotné chemoterapie sledovala práce uveřejněná v roce 2014 v časopisu Medical Oncology.

Heterogenita nádorů a specifické reakce na léčbu u kolorektálního karcinomu

U mnoha druhů karcinomů se osvědčila personalizovaná onkologická léčba založená na inhibici kináz v nádorech, jejichž růst je řízen definovanými genomickými změnami. Ve většině případů se však objeví získaná rezistence, která snižuje nesporný přínos uvedené léčby. Mechanismus získané rezistence lze identifikovat analýzou biopsie rezistentní nádorové léze.

Zvýšené riziko kolorektálního karcinomu u žen s karcinomem prsu

Epidemiologické studie naznačily potenciální spojení mezi pohlavními hormony a kolorektálním karcinomem. Nedávno publikovaná data vycházela z průzkumu zabývajícího se rizikem kolorektálního karcinomu u pacientů, kteří byli vystaveni zvýšeným hladinám (endogenních či exogenních) pohlavních hormonů.Všechny novinky