Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Lokalizace kolorektálního karcinomu souvisí s místem recidivy

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 6.12.2015

Lokalizace kolorektálního karcinomu souvisí s místem recidivy

Retrospektivní longitudinální analýza zahrnující přes 10 tisíc pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) ukázala, že lokalizace primárního nádoru souvisí s místem recidivy a metastazování nádoru.

Cílem této studie bylo určit rizikové faktory spojené s recidivou CRC v lokální tkáni nebo s jeho následným metastatickým rozsevem do jater či plic. Analyzováni byli pacienti po kurativní operaci CRC. U 3 870 pacientů byl nádor lokalizován v pravé části kolon, u 2 898 v levé části kolon, u 2 569 v horní části rekta a u 1 061 v jeho dolní části. Nejčastěji se jednalo o stadium T3 (64,4 %) a N0 (65,1 %). Průměrný věk pacientů v době operace činil 71,5 roku a 20 % podstoupilo chemoradioterapii. Délka sledování dosahovala až 5 let.

K recidivě/výskytu metastázy došlo celkem u 15,7 % pacientů: ve 3,8 % případů šlo o izolovanou metastázu do jater, u 2,4 % o izolovanou metastázu do plic a ve 2,1 % o lokální recidivu. Multivariační Coxova regresní analýza ukázala zvýšené riziko jaterních metastáz u stadia N2 (upravený poměr rizik [aHR] = 3,35) a T2 (2,82), u nádorů v levé části kolon (1,63) a u mužů (1,4). Zvýšené riziko následných plicních metastáz bylo zjištěno u stadia N2 (3,76), nádorů v dolní části rekta (2,65) a v horní části rekta (2,48) a u nádorů lokalizovaných v levé části kolon (1,53). Riziko lokální recidivy bylo vyšší u stadia N2 (2,58), u nádorů v horní části rekta (2,15), při šířce nepostižených okrajů resekce < 3 mm a při vyšetření méně než 12 uzlin (1,51). Všechny uvedené hodnoty jsou statisticky významné (p < 0,0001).

Analýza naznačuje, že tumory z levé části kolon metastazují častěji do jater, zatímco tumory rekta mají větší sklon k lokální recidivě nebo metastázám do plic. Tyto výsledky je třeba brát v úvahu v kombinaci s dalšími rizikovými faktory recidiv CRC při stanovení programu sledování pacienta v období po léčbě.

(zza)

Zdroj: Augestad K. M., Bakaki P. M., Rose J. et al. Metastatic spread pattern after curative colorectal cancer surgery. A retrospective, longitudinal analysis. Cancer Epidemiol 2015 Oct; 39 (5): 734–744, doi: 10.1016/j.canep.2015.07.009.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Panitumumab v monoterapii u starších fragilních pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem

Monoterapie panitumumabem může být vhodnou volbou u starších fragilních pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem KRAS, u nichž nelze podávat chemoterapii. Účinnost a dobrou snášenlivost této protilátky proti receptoru pro epidermální růstový faktor u uvedené populace ukázala nedávno publikovaná multicentrická studie II. fáze.

Role biologické léčby v terapii metastatického kolorektálního karcinomu

Několik posledních let ukázalo, že biologická léčba má význam v léčbě relabujícího metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC). Systematická analýza publikovaná v časopisu British Journal of Cancer hodnotila účinnost biologické léčby.

Vyrážka při terapii inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor – léčit preventivně, nebo až po jejím výsevu?

Při léčbě inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor (anti-EGFR) se jako nežádoucí účinek u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) často objevuje vyrážka podobná akné. Nejasnosti panují ohledně její léčby. Je vhodné předcházet jejímu výsevu preventivním užíváním lokálních léčivých přípravků, nebo je lepší vyrážku léčit, až když se objeví? Skupina kanadských autorů se rozhodla zhodnotit, zda má přístup k léčbě vyrážky (profylaktický/terapeutický) u pacientů s mCRC vliv na jejich celkové přežití (OS).Všechny novinky