Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Klinické využití poměru trombocyty/lymfocyty a lymfocyty/monocyty jakožto prognostického faktoru u kolorektálního karcinomu

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 22.3.2017

Klinické využití poměru trombocyty/lymfocyty a lymfocyty/monocyty jakožto prognostického faktoru u kolorektálního karcinomu

Prognóza pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) stejných klinickopatologických vlastností má široké rozmezí a je snahou najít nové prognostické biomarkery, které by mohly pomoci ve zlepšení výsledků u konkrétních pacientů.

Metodika analýzy

Čínská metaanalýza hodnotila roli poměru trombocyty/lymfocyty (PLR – platelet/lymphocyte ratio) a poměru lymfocyty/monocyty (LMR – lymphocyte/monocyte ratio) v predikci prognózy pacientů s kolorektálním karcinomem. Vhodné studie byly vyselektovány z databází PubMed, Embase a China National Knowledge Infrastructure (CNKI). Byl vypočítán poměr rizika (HR – hazard ratio) ke zhodnocení asociace PLR a LMR a dosažených výsledků u CRC. Hodnoceno bylo zejména celkové přežití (OS – overal survival), přežití spojené s rakovinou (CSS – cancer-specific survival) a přežití bez návratu onemocnění (DFS – disease-free survival).

Výsledky

Celkem bylo do metaanalýzy zahrnuto 33 studií s celkem 15 404 pacienty. Výzkumníci zjistili, že zvýšený PLR je asociován s horším OS (HR = 1,57; 95% CI 1,41−1,75) a DFS (HR = 1,58; 95% CI 1,31−1,92). Naopak vysoký LMR byl asociován s lepším OS (HR = 0,59; 95% CI 0,50−0,68), CSS (HR = 0,54; 95% CI 0,40−0,72) a DFS (HR = 0,82; 95% CI 0,71−0,94).

Závěr

Zvýšený PLR je spojen s horší prognózou pacientů s CRC, zatímco vyšší LMR je spojen s lepšími výsledky u pacientů s CRC. PLR a LMR hodnocené před léčbou tak mohou sloužit jako další prognostický faktor onemocnění.

(boba)

Zdroj: Guo Y. H., Sun H. F., Zhang Y. B. et al. The clinical use of the platelet/lymphocyte ratio and lymphocyte/monocyte ratio as prognostic predictors in colorectal cancer: a meta-analysis. Oncotarget 2017 Feb 14, doi: 10.18632/oncotarget.15311 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rozdíly mezi pravostranným a levostranným kolorektálním karcinomem

Kolorektální karcinom (CRC) s pravostrannou lokalizací má jiné klinické a histologické charakteristiky a je spojen s jinou průměrnou délkou přežití než CRC v levé části kolon či v konečníku. Ukázala to nedávno publikovaná studie s téměř 58 tisíci pacienty.

Panitumumab a FOLFOX4 v terapii metastatického kolorektálního karcinomu − vliv na kvalitu života pacientů

Metastatický kolorektální karcinom je zřídka kurabilní onemocnění. Zlepšení kvality života pacientů je proto hlavním cílem terapie. Randomizovaná kontrolovaná studie zkoumala kvalitu života pacientů podstupujících 1. linii léčby FOLFOX v monoterapii nebo v kombinaci s panitumumabem.

Volná cirkulující DNA jako biomarker pro predikci a monitorování léčby kolorektálního karcinomu

Molekulárněgenetické prediktivní markery mohou významně zefektivnit indikaci a aplikaci terapie pomocí inhibitorů EGFR. Jedním z hojně studovaných markerů je také volná cirkulující DNA.Všechny novinky