Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Inovativní kolonoskop by měl do roku 2020 umožnit diagnostiku střevních karcinomů bez biopsie

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 14.2.2018

Inovativní kolonoskop by měl do roku 2020 umožnit diagnostiku střevních karcinomů bez biopsie

Přístroj vybavený pokročilou zobrazovací technikou by měl umožnit zhodnocení střevních polypů in situ. Multicentrický projekt jeho vývoje je financován Evropskou unií.

Současná kolonoskopie má své limity

Klasická kolonoskopie, následovaná resekcí polypu a histologickým vyšetřením, je zlatým standardem ve vyhledávání prekanceróz a karcinomů tlustého střeva. Metoda vykazuje velmi dobré výsledky, přesto ponechává prostor pro zlepšování.

Až 30 % polypů nemusí být při kolonoskopii zachyceno. Dále 29–42 % resekovaných polypů vykazuje hyperplastický charakter a nepředstavuje riziko maligního zvratu. Ve zbylých případech se jedná o neoplastické polypy a jen ty je nezbytné odstraňovat. Možnost spolehlivě zhodnotit charakter polypů in situ, což by omezilo četnost invazivních endoskopických zákroků a histologického vyšetřování, by přinesla nejen zvýšení bezpečnosti výkonu, ale taktéž snížení personálních a finančních nákladů na zdravotní péči.

Velký projekt s malým jménem

Projekt PICCOLO, financovaný z programu Evropské unie Horizont 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace, si klade za cíl tuto možnost lékařům přinést. Multidisciplinární tým se skládá z 9 subjektů sídlících v 5 evropských zemích. „Doufáme, že PICCOLO přinese zásadní výhody ve srovnání s tradiční kolonoskopií. Vyvineme pokročilý endoskop vybavený jednak optickou koherentní tomografií (OCT), jednak multifotonovou tomografií (MPT). Umožníme tak strukturální a funkční zobrazování s vysokým rozlišením, které nás informuje o změnách probíhajících na buněčné úrovni. Informace bude srovnatelná s tou, kterou jsme schopni získat tradičními histologickými technikami,“ přibližuje náplň projektu jeden z jeho řešitelů dr. Artzai Picon (Tecnalia, Španělsko).

Další použitou metodou bude inovativní označovací fluorescenční technologie. Detailní strukturální informace získaná prostřednictvím OCT a zkombinovaná s funkční informací z MPT by měla gastroenterologům přinést okamžitou identifikaci neoplastických lézí a přesnou a spolehlivou in vivo diagnostiku. Umožní zhodnotit stupeň diferenciace nádoru (grading), místní šíření a okraje. Snímky získané touto technikou, označovanou jako „optická biopsie“, budou vyhodnocovány automaticky. Úkolem projektu tak je nejen sestavit samotný endoskop, ale také nalézt zobrazovací biomarkery a vytvořit algoritmy, které umožní tuto automatickou analýzu.

Potenciál do budoucna

Řešitelé projektu doufají, že do konce roku 2018 se jim podaří sestavit první prototyp. V roce 2020 by pak mohly být zahájeny klinické studie s přístrojem. Jestliže bude projekt úspěšný, může přinést nejen revoluci v diagnostice kolorektálních neoplazií. Pokročilá zobrazovací technologie může být časem aplikována i na jiné orgány a onemocnění a zařadit se tak do lékařského arzenálu zobrazovacích metod po boku ultrazvuku, rentgenu či magnetické rezonance.

(luko)

Zdroj: PICCOLO. New endoscope to target colon tumours. Tisková zpráva. Dostupné na: www.piccolo-project.eu/contentfiles/publications/New_EU_project_Piccolo_to_target_colon_tumours_Press_release.pdf

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv časného zmenšení nádoru a hloubky terapeutické odpovědi na výsledky léčby u pacientů s mCRC a nemutovaným RAS

Mezinárodní tým autorů ze západní Evropy se ve své recentní analýze zaměřil na pacienty s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s nemutovaným onkogenem RAS (WT – wild type), kteří byli sledováni v rámci 3 klinických studií hodnotících panitumumab v 1. linii léčby. Zajímal je vliv časného zmenšení nádoru (ETS – early tumour shrinkage) a hloubky léčebné odpovědi (DpR – depth of response) na výsledky léčby.

Má metabolický syndrom vliv na rozvoj kolorektálního karcinomu?

Metabolický syndrom (MS) představuje kombinaci rizikových faktorů, které vedou k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění, diabetu 2. typu a některých onkologických chorob (zejména nádorů gastrointestinálního systému, vylučovacích a pohlavních orgánů). U asymptomatických osob starších 50 let je v Česku prováděn screeningový program kolorektálního karcinomu (CRC). Riziko CRC je však podceňováno jak pacienty s průměrným rizikem, tak i poskytovateli primární péče. Proto se hledají nové možnosti screeningu, jako je cílené vyšetření podle metabolického rizika. Pro stanovení cílené strategie CRC screeningu je ovšem nezbytné definovat vysoce rizikové faktory spojené s CRC neoplazií.

Rezistence pacientů s mCRC vůči cílené léčbě panitumumabem

Přehledová práce recentně publikovaná v časopisu Expert Opinion on Biological Therapy se zaměřila na mechanismy rezistence vůči panitumumabu a s ní související lepší stratifikaci pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) k cílené léčbě.Všechny novinky