Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Evaluace technik k prevenci kolorektálního anastomotického leaku

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 11.4.2015

Evaluace technik k prevenci kolorektálního anastomotického leaku

Z dostupných instrumentálních metod kolorektální anastomózy má v prevenci prosakování nejlepší výsledky side-to-side anastomóza s využitím cirkulárního stapleru.

Anastomotický leak patří mezi hlavní komplikace po přední resekci pro karcinom rekta. Hlavní metodou pro vytvoření kolorektální anastomózy je i přesto, že četnost anastomotického leaku zůstává vysoká a dosud nebyly řádně stanoveny technické rizikové faktory, double-stapling technika (DST).

V rámci předkládané studie bylo na modelu prasečího rekta a kolon testováno 5 metod kolorektální anastomózy: single-stapled double-purse-string (SSDP), DST, side-to-side s využitím lineárního stapleru (SS-L), side-to side s využitím cirkulárního stapleru (SS-C) a SS-C s ručně šitým vyztužením. Každá metoda byla testována na šesti prasečích modelech. V každé skupině byly hodnoceny tlaky potřebné k prasknutí anastomózy se zaměřením na místo prvního narušení. Linie anastomózy včetně svorek byla zapuštěna v polyesterové pryskyřici. Následně byly histologicky hodnoceny vybroušené řezy.

Tlaky potřebné k prasknutí anastomózy byly významně vyšší u SS-L a SS-C než u SSDP a DST (P ˂ 0,001) a vyšší v případě SS-C s ručně šitým vyztužením než u SS-L a SS-C (P ˂ 0,001). K prvnímu narušení anastomózy došlo v případě SSDP, DST a SS-C skupin překvapivě na linii svorky vytvořené cirkulárním staplerem.

Experimentálně nejpevnější kolorektální anastomózou vytvořenou pomocí v současnosti používaných nástrojů byla SS-C. Tato anastomóza nepřesahovala svorkovou linii a nevyžadovala purse-string steh. Ručně šité vyztužení se ukázalo jako efektivní pro zvýšení pevnosti anastomózy.

the

Zdroj: Ikeda T., Kumashiro R., Oki E. at al. Evaluation of techniques to prevent colorectal anastomotic leakage. J Surg Res 2015; 194 (2): 450–457.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,7/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zhodnocení různých technik vytvoření kolorektální anastomózy s ohledem na její následnou těsnost

Netěsnost v místě kolorektální anastomózy je zásadní komplikací po resekci nádorů rekta. Tato komplikace se objevuje poměrně často a není přitom zcela jasné, jaké faktory její rozvoj podporují.

Kolorektální karcinom – guidelines České gastroenterologické společnosti

Kolorektální karcinom (CRC) je civilizační onemocnění s vysokou incidencí, zvláště ve vyspělých zemích. V ČR je CRC nejčastějším zhoubným nádorem trávicího ústrojí a druhým nejčastějším zhoubným nádorem u obou pohlaví vůbec. Incidence tohoto onemocnění se od roku 1960 trvale zvyšuje.

Přesnější selekci pacientů s kolorektálním karcinomem pro léčbu panitumumabem umožní testování dalších mutací RAS

Kvalitnější a podrobnější testování mutací RAS (KRAS/NRAS) významně zlepší identifikaci pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem (CRC), u nichž může být přínosem léčba panitumumabem. Ukázala to nedávno publikovaná italská studie, která je volně dostupná v plném znění v databázi PubMed. Jak je známo, panitumumab je účinný pouze u pacientů s nemutovanou formou RAS (tzv. wild type).Všechny novinky