Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Důležitost zhodnocení rozsahu nemoci v kombinované léčbě mCRC

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 13.3.2018

Důležitost zhodnocení rozsahu nemoci v kombinované léčbě mCRC

Charakter konkrétního nádoru a pacienta je určující pro stanovení cíle 1. linie léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC). Na loňské konferenci Evropské společnosti pro klinickou onkologii (ESMO 2016 Congress) byl prezentován příspěvek zabývající se účinností přídavku inhibitoru receptorů epidermálního růstového faktoru k chemoterapii s ohledem na to, zda cílem léčby byla cytoredukce, nebo kontrola onemocnění.

Metodika analýzy

Autoři analyzovali data z klinické studie PRIME − otevřené randomizované studie fáze III, která porovnávala léčbu mCRC v 1. linii pomocí chemoterapeutického režimu FOLFOX4 (leukovorin/5-fluorouracil/oxaliplatina) s kombinovanou léčbou FOLFOX4 + panitumumab. Celkem 439 pacientů s nemutovanými onkogeny RAS a BRAF bylo retrospektivně rozřazeno do dvou skupin dle základních charakteristik − rozsahu metastáz a symptomů onemocnění. Tyto projevy byly definovány jako udávaná hodnota bolesti/obtíží v dotazníku kvality života EQ/5D > 1 nebo jako ECOG skóre 1.

Cílem léčby v první skupině pacientů byla cytoredukce, tito nemocní měli pouze jaterní metastázy a/nebo bylo jejich onemocnění symptomatické. Druhá skupina měla metastázy nejen v játrech a jejich onemocnění bylo asymptomatické, cílem léčby tak u nich byla kontrola onemocnění.

Výsledky

U obou skupin pacientů vedlo přidání panitumumabu k chemoterapii ke zvýšení celkového přežití (OS), doby do progrese onemocnění (PFS) i objektivní odpovědi na léčbu (ORR). Podrobné výsledky analýzy s využitím EQ/5D skóre jakožto kritéria pro rozdělení do skupin dle cíle terapie shrnuje tabulka níže. Pokud bylo jako kritérium rozdělení pacientů do skupin dle nádorových symptomů použito skóre ECOG, výsledky analýzy byly analogické (cytoredukce [n = 214]: PFS, HR 0,77; OS, HR 0,76; kontrola onemocnění [n = 197]: PFS, HR 0,64; OS, HR 0,68).

Tab.  Shrnutí výsledků analýzy

 

Medián PFS (měsíce)

Medián OS (měsíce)

ORR

Cíl: cytoredukce [n = 252]

panitumumab + FOLFOX4

10,0

23,8

80/124 (64,5 %)

FOLFOX4

9,3

20,2

63/122 (51,6 %)

HR (95% CI)

0,73 (0,56−0,96)

0,78 (0,60−1,03)

Cíl: kontrola onemocnění [n = 172]

panitumumab + FOLFOX4

12,9

31,1

56/87 (64,4 %)

FOLFOX4

9,9

24,0

41/83 (49,4 %)

HR (95% CI)

0,68 (0,49−0,94)

0,62 (0,44−0,88)

Závěr

I když mají použité definice nádorových symptomů jisté rezervy, z provedené analýzy vyplývá, že použití kombinované léčby panitumumabem s FOLFOX4 signifikantně zvyšuje dobu do progrese onemocnění i celkové přežívání pacientů s mCRC s nemutovanými onkogeny RAS/BRAF, kteří jsou kandidáty pro kontrolu onemocnění.

(este)

Zdroj: Taieb J. et al. Importance of tumour symptoms and extent of disease on efficacy of first-line FOLFOX4 ± panitumumab (pmab) in patients (pts) with RAS wild-type (WT)/BRAF WT metastatic colorectal cancer (mCRC) in the PRIME study. Ann Oncol 2016; 27 (Suppl. 6): 482P, doi: 10.1093/annonc/mdw370.30.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Inovativní kolonoskop by měl do roku 2020 umožnit diagnostiku střevních karcinomů bez biopsie

Přístroj vybavený pokročilou zobrazovací technikou by měl umožnit zhodnocení střevních polypů in situ. Multicentrický projekt jeho vývoje je financován Evropskou unií.

Vliv časného zmenšení nádoru a hloubky terapeutické odpovědi na výsledky léčby u pacientů s mCRC a nemutovaným RAS

Mezinárodní tým autorů ze západní Evropy se ve své recentní analýze zaměřil na pacienty s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s nemutovaným onkogenem RAS (WT – wild type), kteří byli sledováni v rámci 3 klinických studií hodnotících panitumumab v 1. linii léčby. Zajímal je vliv časného zmenšení nádoru (ETS – early tumour shrinkage) a hloubky léčebné odpovědi (DpR – depth of response) na výsledky léčby.

Má metabolický syndrom vliv na rozvoj kolorektálního karcinomu?

Metabolický syndrom (MS) představuje kombinaci rizikových faktorů, které vedou k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění, diabetu 2. typu a některých onkologických chorob (zejména nádorů gastrointestinálního systému, vylučovacích a pohlavních orgánů). U asymptomatických osob starších 50 let je v Česku prováděn screeningový program kolorektálního karcinomu (CRC). Riziko CRC je však podceňováno jak pacienty s průměrným rizikem, tak i poskytovateli primární péče. Proto se hledají nové možnosti screeningu, jako je cílené vyšetření podle metabolického rizika. Pro stanovení cílené strategie CRC screeningu je ovšem nezbytné definovat vysoce rizikové faktory spojené s CRC neoplazií.Všechny novinky