Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Cílená terapie je již u nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem standardem

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 3.11.2016

Cílená terapie je již u nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem standardem

Metastatický karcinom tlustého střeva (mCRC) patří v České republice mezi nejčastější příčiny úmrtí z onkologických diagnóz. Mezníkem v jeho léčbě i prognóze nemocných se stalo rutinní zavedení cílené terapie do klinické praxe. Medián celkového přežití (OS) se nyní pohybuje okolo 2 a více let.

Personalizovaný přístup

Mezi nejvýznamnější používané látky patří monoklonální protilátka proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru (VEGF) bevacizumab a monoklonální protilátky proti receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR) cetuximab a panitumumab, které přinesly ve velkých randomizovaných klinických studiích signifikantní klinický benefit v kombinaci s cytostatiky jak v první linii, tak v linii druhé a v salvage nastavení.

I v léčbě mCRC se trendem poslední doby stává personalizovaná medicína. Terapie je tak volena na základě klinického stavu každého nemocného a biologických vlastností jeho tumoru. Například v případě inhibitorů EGFR je velmi podstatný status genů KRAS a NRAS. Inhibitory EGFR totiž uspokojivě účinkují pouze u pacientů, u kterých není v těchto genech přítomná mutace (wild type). U nemocných s RAS-wild type se tak stávají nepostradatelnou součástí terapeutických režimů.

Panitumumab v různých léčebných režimech a kombinacích

Panitumumab je plně humánní monoklonální protilátka, která má k EGFR vysokou afinitu. Jeho použití u chemonaivních pacientů s mCRC v 1. linii se věnovala již studie III. fáze PRIME. V jejím rámci bylo 1183 pacientů randomizováno buď k podávání panitumumabu v kombinaci s FOLFOX-4, nebo pouze FOLFOX-4. V podskupině nemocných s KRAS-wild type přineslo přidání panitumumabu do terapeutického režimu signifikantní prodloužení času do progrese (9,6 vs. 8,0 měsíce; HR = 0,80; p = 0,002).

Roli panitumumabu ve 2. linii potom sledovala klinická studie III. fáze vedená pod označením 20050181, ve které bylo randomizováno 1186 nemocných buď k užívání panitumumabu s FOLFIRI, nebo pouze FOLFIRI. Také v této práci vedlo přidání panitumumabu v podskupině nemocných s KRAS-wild type k signifikantnímu prodloužení času do progrese (6,7 vs. 4,9 měsíce; HR = 0,82; p = 0,023).

Kombinace panitumumabu s irinotekanem v salvage nastavení u pacientů rezistentních k 5-fluorouracilu oproti samotné chemoterapii byla sledována ve studii PICCOLO. I zde byl prodloužen čas do progrese ve skupině, která panitumumab dostávala (5,5 vs. 4,7 měsíce; HR = 0,78, p = 0,015).

(ond)

Zdroj: Ohhara Y., Fukuda N., Takeuchi S. et al. Role of targeted therapy in metastatic colorectal cancer. World J Gastrointest Oncol 2016 Sep 15; 8 (9): 642−655, doi: 10.4251/wjgo.v8.i9.642.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ulcerózní kolitida spojená s nefrotickým syndromem progredovala do karcinomu rekta − kazuistika

Prezentovaná kazuistika popisuje případ muže s diagnózou ulcerózní kolitidy (UC) a nefrotického syndromu (NS), u něhož se po nasazení imunosupresivní léčby vyvinul karcinom rekta.

Účinnost a bezpečnost kombinace panitumumabu, bevacizumabu a FOLFIRI ve 2. linii léčby u pacientů s kolorektálním karcinomem a mutacemi KRAS

Randomizovaná klinická studie se věnovala účinnosti a bezpečnosti nové strategie ve 2. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC), a to kombinaci panitumumabu a bevacizumabu s irinotekanem, 5-fluorouracilem a leukovorinem (FOLFIRI). Tuto kombinaci srovnávala s léčbou samotným režimem FOLFIRI u pacientů se známým mutačním statusem onkogenu KRAS.

Možnosti diagnostiky kolorektálních karcinomů a adenomů pomocí FDG-PET

Je definovaná role, jakou má FDG-PET vyšetření v detekci kolorektálního karcinomu a adenomu?Všechny novinky