Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kolorektální karcinom: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Alternativní možnosti prognózy kolorektálního karcinomu

Specializace: onkologie
Téma: Kolorektální karcinom

Vydáno: 1.8.2015

Alternativní možnosti prognózy kolorektálního karcinomu

Kolorektální karcinom (CRC) je onemocnění s vysokou mortalitou, která je dramaticky závislá na stadiu onemocnění. Vědci se proto snaží najít molekulární biomarkery, které by pomohly rozlišit pacienty s horší a lepší prognózou a podle toho určit nejvhodnější léčbu.

V klinické praxi se již využívá stanovení mutací v genech KRAS a TP53, které jsou užitečné ve výběru vhodné terapie, ale postrádají prognostický význam. Pacienti s tumory vykazujícími mikrosatelitovou nestabilitu (MSI) mají lepší prognózu, mohou být ale rezistentní ke standardní terapii 5-fluorouracilem. Mutace v genu BRAF nejsou tak časté, ale jsou spojeny s horší prognózou. 

Slattery et al. ve svém výzkumu zvolili cestu analýzy genové exprese zaměřenou na metabolické pochody ve zdravé a nádorové tkáni. Jedná se o velmi zajímavou metodu, protože deregulace různých genů může ve výsledku vést k poruše stejné metabolické dráhy, což může vyvolat stejný fenotyp nádoru. Tím pádem by bylo možné pacienty s nádory rozlišovat podle konkrétní narušené metabolické dráhy. Těch je výrazně méně než genů.

Ve své práci nejprve srovnali expresi RNA v nádorové a zdravé tkáni. Nalezené geny byly následně přiřazeny konkrétním metabolickým drahám a u každé metabolické dráhy autoři v nádorové tkáni zkoumali počet deregulovaných genů. Výsledkem jejich práce je velmi zajímavé zjištění, a sice to, že pacienti s více deregulovanými geny v rámci konkrétní metabolické dráhy mají lepší prognózu. Toto bylo zjištěno ve všech 16 vyšetřovaných metabolických drahách, z nichž nejvýznamnější se vztahovaly k buněčné signalizaci a růstu.

Analýza genové exprese ve vztahu k metabolickým drahám je slibná metoda, která by mohla pomoci stratifikovat pacienty s CRC podle rizika a prognózy. Výsledky jejich výzkumu je ale nutno ještě validovat dalšími studiemi.

(tda)

Zdroje: Moreno V., Sanz-Pamplona R. Altered pathways and colorectal cancer prognosis. BMC medicine. 2015; 13 (1): 76.
Slattery M. L., Herrick J. S., Mullany L. E., Gertz J., Wolff R. K. Improved survival among colon cancer patients with increased differentially expressed pathways. BMC medicine. 2015; 13 (1): 75.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kolorektální skrínink – účinná metoda prevence

Více než 2 milionům pacientů celosvětově je každoročně stanovena diagnóza rakoviny tlustého střeva (CA). Každý rok na ni zemře více než 600 000 pacientů. Skrínink může významně omezit morbiditu i mortalitu nemoci. Přehledový článek publikovaný v časopise Lancet se mimo jiné zabývá možnostmi prevence tohoto onemocnění.

Mutace RAS a léčba metastatického kolorektálního karcinomu

Kombinace cílené terapie a chemoterapie s fluorouracilem je v současné době základem léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC). Inhibitory receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) vedou u pacientů bez mutace KRAS na exonu 2 v první linii léčby k delšímu intervalu do progrese onemocnění (PFS) i delšímu celkovému přežití (OS).

Panitumumab po selhání léčby cetuximabem u metastatického kolorektálního karcinomu s KRAS divokého typu

Dostupných dat ohledně účinnosti panitumumabu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s KRAS divokého typu (WT MCRC) po selhání léčby založené na kombinaci cetuximabu a irinotekanu není mnoho. Cílem studie publikované v časopise Tumori Journal bylo zhodnotit, zda má smysl u těchto pacientů nasazovat panitumumab.Všechny novinky