Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
GIT a koliky u dětí: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Studie účinků Lactobacillus reuteri DSM 17938 v terapii dětské koliky

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: GIT a koliky u dětí

Vydáno: 1.8.2017

Studie účinků Lactobacillus reuteri DSM 17938 v terapii dětské koliky

Kolikovité bolesti vedoucí k pláči a naříkání mohou trápit děti v kojeneckém věku. V jejich léčbě má příznivý účinek podávání probiotik obsahujících Lactobacillus reuteri DSM 17938. Vlivem tohoto přípravku na příznaky koliky se zabývala i následující studie.

Úvod

Kanadští odborníci zkoumali účinnost podávání Lactobacillus reuteri DSM 17938 v léčbě dětské koliky v porovnání s placebem. Jejich randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie analyzovala data od 52 dětí s kolikou, které byly náhodně zařazeny do skupiny léčené L. reuteri DSM 17938 (n = 24) nebo placebem (n = 28). Studie trvala 21 dní. Denně se zaznamenával celkový čas, kdy děti plakaly a naříkaly. Zároveň rodiče vyplnili dotazníky, ve kterých hodnotili změny v příznacích a nežádoucí účinky.

Sledované parametry

Ve studii se hodnotilo snížení trvání pláče (od výchozího stavu do konce léčby) na < 3 hodiny denně a počet účastníků studie, kteří reagovali na léčbu (hodnoceno 7., 14. a 21. den léčby). Reakce na léčbu byla definována jakožto snížení denního průměrného pláče o ≥ 50 % od výchozí hodnoty. Rodiče byli instruováni, aby každý den zaznamenávali všechny nežádoucí účinky a dále děti jednou týdně vážili, sledovali změny střevních pohybů a charakteru stolice včetně pocitů nepohodlí a/nebo nesnášenlivosti (regurgitace, zvracení).

Výsledná zjištění

Celkový průměrný čas pláče a křiku byl (od 1. do 21. dne studie) výrazně kratší ve skupině dětí, jimž bylo podáváno probiotikum, ve srovnání s placebovou skupinou (1719 ± 750 minut [29 ± 13 hodin] vs. 2195 ± 764 minut [37 ± 13 hodin]; p = 0,028). U dětí, kterým byl podáván L. reuteri DSM 17938, došlo k výraznému poklesu doby pláče na konci léčby v porovnání s těmi, jež dostávaly placebo (medián 60 minut/den vs. 102 minut/den). Z výsledků také vyplývá, že ve skupině s L. reuteri byl na konci studie výrazně větší podíl dětí, které reagovaly na léčbu poklesem doby pláče o ≥ 50 %, ve srovnání s dětmi, jimž bylo podáváno placebo (17 vs. 6; p = 0,035). Ani v jedné skupině nebyly hlášeny nežádoucí účinky.

Závěr

Závěrem lze konstatovat, že podávání L. reuteri DSM 17938 výrazně omezilo příznaky koliky u dětí. Bylo pozorováno potlačení pláče a naříkání.

(ave)

Zdroj: Chau K., Lau E., Greenberg S. et al. Probiotics for infantile colic: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial investigating Lactobacillus reuteri DSM 17938. J Pediatr 2015; 166 (1): 74–78, doi: 10.1016/j.jpeds.2014.09.020.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Jak na dětskou koliku

Dětské koliky potrápí v raném věku nejen mnoho dětí, ale i jejich leckdy již vyčerpané rodiče a v neposlední řadě pediatry. Jaké jsou možnosti pomoci?

Kratší trvání a doba hospitalizace u infekčních průjmů u dětí vlivem L. reuteri

Podle současných doporučení je ve zvládání akutní gastroenteritidy u dětí klíčová rehydratace spolu s adjuvantní terapií probiotiky. Vybraná probiotika mohou snížit dobu trvání a závažnost akutního průjmového onemocnění. K významnému zlepšení stavu a redukci průjmových obtíží u pediatrických pacientů hospitalizovaných pro akutní gastroenteritidu přispívá kmen Lactobacillus reuteri DSM 17938. Jedná se o přirozeně se vyskytující grampozitivní bakterii izolovanou z lidského mateřského mléka a gastrointestinálního traktu.

Jednoznačný efekt Lactobacillus reuteri v léčbě infantilních kolik u dětí mladších 4 měsíců

Studie se zabývá účinností podávání probiotika Lactobacillus reuteri v terapii kojeneckých (infantilních) kolik u dětí mladších 4 měsíců.Všechny novinky