Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
GIT a koliky u dětí: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Metaanalýza účinnosti probiotika Lactobacillus reuteri u průjmovitých onemocnění dětí do 18 let

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: GIT a koliky u dětí

Vydáno: 16.1.2017

Metaanalýza účinnosti probiotika Lactobacillus reuteri u průjmovitých onemocnění dětí do 18 let

Cílem metaanalýzy publikované letos na jaře v časopisu Alimentary Pharmacology & Therapeutics bylo posoudit aktuální data o účinnosti L. reuteri DSM 17938 v léčbě a prevenci rozličných průjmovitých onemocnění u dětí do 18 let věku.

Úvod

Je známo, že celosvětově každé dítě mladší 5 let prodělá průměrně 3 epizody akutního průjmu ročně. Léčbou těchto obtíží je adekvátní náhrada tekutin a elektrolytů. Preventivní opatření ke snížení výskytu průjmovitých onemocnění u dětí zahrnují výlučné kojení, zlepšení výživy, adekvátní osobní hygienu včetně správného mytí rukou, používání bezpečných zdrojů vody, očkování proti rotavirům a v některých regionech suplementaci vitaminem A a zinkem. Efektivita zmíněných opatření však může být nedostatečná, a proto jsou hledány jiné strategie k omezení průjmů u dětí.

Mechanismy účinku probiotik

Řada studií a metaanalýz prokazuje příznivý vliv probiotik, jež mají preventivní i terapeutický dopad na průjmovité choroby. Vzhledem ke kmenově specifickým vlastnostem probiotik je pozornost nyní upřena na výběr správného kmene. Mezi nejrozšířenější kmeny patří Lactobacillus reuteri DSM 17938, fermentativní bakterie, která osidluje gastrointestinální trakt u zvířat i lidí. Dceřiný kmen L. reuteri ATCC 55730 byl získán odstraněním rezistence vůči tetracyklinu a linkomycinu u původního kmene.

Jedním z mechanismů příznivého účinku L. reuteri na humánní střevní flóru je produkce reuterinu, který inhibuje grampozitivní i gramnegativní bakterie, kvasinky a protozoa. Probiotický kmen dále vytváří biofilm, který stimuluje produkci tumor nekrotizujícího faktoru aktivovanými monocyty. Současně tento kmen probiotik stimuluje produkci interleukinu 8 s následnou změnou produkce TH1/TH2 cytokinů.

Metodika metaanalýzy

Při hodnocení terapeutických účinků probiotika L. reuteri DSM 17938 v rámci metaanalýzy tvořily sledovanou skupinu děti ve věku do 18 let hospitalizované či ambulantně ošetřované pro průjem. Do metaanalýzy bylo zahrnuto celkem 8 randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) zahrnujících celkem 1229 pacientů.

Ke sledovaným parametrům patřily objem stolic, délka průjmu, léčba a délka hospitalizace. Preventivní efekt probiotika zejména u nozokomiálních průjmů byl zkoumán u dětských pacientů, kteří byli hospitalizováni z jiného důvodu než kvůli průjmu. Kontrolní skupiny dostávaly placebo.

Výsledky

Z terapeutických studií (3 RCT, 256 pacientů) vyplynulo, že podávání L. reuteri DSM 17938 snížilo dobu trvání průjmu (střední rozdíl [MD] 24,82 hod.; 95% CI 38,8–10,8) a zvýšilo množství vyléčených pacientů první či druhý den. Tyto výsledky je však z důvodu značné heterogenity studií nutno interpretovat s opatrností.

U 2 preventivních studií, které hodnotily celkem 290 hospitalizovaných dětských pacientů, nebylo po aplikaci L. reuteri DSM 17938 pozorováno signifikantní snížení rizika nozokomiálních průjmů, rotavirových průjmů či průjmů jiné etiologie. Aplikace téhož probiotika dle 1 RCT (97 pacientů) nesnížila riziko průjmů spojených s antibiotickou léčbou. Rovněž tyto výsledky je nutno zvažovat s opatrností, protože výskyt průjmů u studijních kohort dětí byl překvapivě nízký. Pouze v 1 RCT, prováděné u jinak zdravých dětí, zmíněné probiotikum snížilo riziko nákazy průjmy.

Závěr

Bylo konstatováno, že v rámci terapie průjmů podávání L. reuteri snižuje dobu trvání průjmu a zvyšuje možnost jeho vyléčení. Při preventivním podávání má L. reuteri potenciál snižovat riziko komunitních průjmovitých onemocnění u jinak zdravých dětí.

(moa)

Zdroj: Urbańska M. et al. Systematic review with meta-analysis: Lactobacillus reuteri DSM 17938 for diarrhoeal diseases in children. Aliment Pharmacol Ther 2016 May; 43 (10): 1025−1034, doi: 10.1111/apt.13590.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba dětského průjmu za pomoci rychlé laboratorní diagnostiky a probiotik − úspěch pilotní studie

Zkvalitnění diagnostiky a terapie průjmových onemocnění může nejen v africké Botswaně zachránit či zlepšit kvalitu mnoha dětských životů.

Lactobacillus reuteri DSM 17938 zkracuje trvání akutního infekčního průjmu u dětských pacientů

Již dříve bylo v randomizovaných kontrolovaných studiích prokázáno, že Lactobacillus reuteri DSM 17938 snižuje trvání průjmu u dětí hospitalizovaných z důvodu akutního infekčního průjmu. Následující studie tureckých autorů se jako první zajímá o účinnost L. reuteri DSM 17938 u nehospitalizovaných dětí s akutním infekčním průjmem.

Lactobacillus reuteri – méně léků k úlevě od bolesti, méně návštěv u lékaře

Studie provedená na několika klinických pracovištích v Itálii prokázala pozitivní efekt L. reuteri DSM 17938 v prevenci dětských kolik. Koliky postihují celosvětově přibližně 20 % kojenců, a nové poznatky tak mají význam pro velkou cílovou skupinu.Všechny novinky