Přihlášení

 
proLékaře.cz
Časopisy
Moje specializace
Kurzy
Diskuze
Kariéra
Kongresy
Novinky
Video
Premium
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

PREKANCERÓZY JÍCNU

Autoři: Kroupa R.

Autoři - působiště: Interní gastroenterologická klinika LF MU a FN Brno

Článek: Klin Onkol 2013; 26(Supplementum): 17-21
Počet zobrazení článku: 24x

Specializace: dětská onkologie chirurgie všeobecná onkologie

Premalignant Conditions of the Esophagus

Esophageal cancer has often poor survival when it is dia­gnosed at the time of clinical symp­toms. Precancerous lesions of the esophagus are targets of interest in selected group of patients with important risk factors. Barrett’s esophagus –  intestinal metaplasia is the main precursor lesion for the development of esophageal adenocarcinoma, the tumor with increased incidence. The major risk factor for Barrett’s esophagus is long‑term gastroesophageal reflux disease. In addition to antireflux therapy, the endoscopic surveillance and follow‑up are scheduled in order to detect adenocarcinoma and its precursor dysplastic lesions at an early and curable stage. The patients with achalasia, caustic injury of the esophagus and those with head and neck cancer are at increased risk of development of the squamous cell esophageal cancer. The aim of this paper is to provide an overview of the risk factors, epidemiology, screening and surveillance of premalignant lesions of the esophagus. Recent endoscopic and surgical procedures to treat advanced dysplastic lesions and early cancer are discussed.

Key words:
adenocarcinoma –  squamous cell carcinoma –  Barrett’s esophagus –  precancerous conditions –  early detection of cancer –  endoscopy –  digestive system

This study was supported by grant of the Czech Ministry of Health – RVO (FNBr, 65269705).

The author declare he has no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE “uniform requirements” for biomedical papers.

Submitted:
12. 9. 2013

Accepted:
27. 9. 2013


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Nádory jícnu mají obvykle špatnou prognózu, pokud jsou zjištěny v době přítomnosti klinických potíží. Cílené pátrání po nálezech s rizikem přechodu do malignity (tzv. prekancerózách) a aktivní sledování s možností včasné intervence může omezit výskyt pokročilých nádorových onemocnění nebo alespoň umožní stanovení včasné dia­gnózy s vyhlídkou na lepší prognózu. Hlavní rizikový faktor adenokarcinomu jícnu, nádoru se vzrůstajícím výskytem, je tzv. Barrettův jícen. Tento nález, charakterizovaný přítomností intestinální metaplazie, je podmíněn dlouhodobým drážděním jícnu gastroezofageálním refluxem. Kromě antirefluxní léčby se u Barrettova jícnu doporučuje vyhledávání a cílené endoskopické sledování s cílem záchytu dysplastických změn a časného karcinomu. Rizikové skupiny pro vývoj spinocelulárního karcinomu jícnu zahrnují nemocné s achalázií, poleptáním jícnu a s karcinomem hlavy a krku. Cílem článku je podat přehled o aktuálním stavu znalostí o charakteru premaligních lézí jícnu, jejich prevenci, vyhledávání a dispenzarizaci a o současných možnostech intervence.

Klíčová slova:
adenokarcinom –  spinocelulární karcinom –  Barrettův jícen –  prekancerózy –  včasná dia­gnostika nádoru –  digestivní endoskopie

 
 

Upozornění

Plné znění tohoto článku je dostupné jen registrovaným uživatelům. Registrujte se a můžete tento článek číst ihned.

 
 
 

Přihlášení
Registrace

 
 

Odemknout článek

Nejsem předplatitel

Tento článek si můžete přečíst pokud si aktivujete Premium účet.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
reklama
 

Čtěte dále

Zajímavé případy z nutriční péče v onkologii

Maňásek V., Pazdrová G., Holečková P., Šachlová M., Tomíška M., Krčmová L., Beneš P.
Klinická onkologie

Invertovaný papilóm a jeho zriedkavé formy

Bugová G.¹, Jeseňák M.², Wallenfels P.³, Ondrušová B.¹, Hajtman A.¹
Klinická onkologie

„Techneciová krize“ –  příčiny, možná řešení a dopad na dia­gnostiku planární scintigrafií a SPECT

Adam J., Kadeřávek J., Kužel F., Vašina J., Řehák Z.,3
Klinická onkologie

Předpokládaná účinnost HPV vakcinace v profylaxi nongenitálních karcinomů

Sehnal B., Vojáčková N., Driák D., Kmoníčková E., Vaňousová D., Maxová K., Neumannová H., Sláma J.
Klinická onkologie

Pacient s Cowdenovým syndromem způsobeným mutací v genu PTEN (archiv 2. LF UK a FN v Motole)

Puchmajerová A., Vasovčák P., Poláček V.
Klinická onkologie

Aktuality z odborného tisku

Klinická onkologie

 
 
 
 
 
 

diskuze