Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Redakce

Vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně ve společnosti STAPRO s. r. o., Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice.

Vedoucí redaktor

RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.

Zástupce vedoucího redaktora

Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.

Odpovědná redaktorka

RNDr. Lucie Korecká, Ph.D.

Grafická úprava

Jan Korecký

Tiskne

Pardubická tiskárna Silueta s. r. o., Veská 75, 533 04 Sezemice.

Vychází 4x ročně.
Předplatné na rok 470,- Kč, jednotlivé číslo 117,50Kč.

Informace o předplatném a inzerci podává a objednávky českých i zahraničních předplatitelů a inzerentů přijímá

Jan Adamec,
Stapro, s. r. o.,
Perštýnské nám. 51,
530 02 Pardubice,
tel. 467 003 111;

Registrační značka MK ČR E 6465.

Rukopisy zasílejte na adresu

Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.,
ÚKBD LF UK a FN,
Sokolská 581,
500 05 Hradec Králové.

 
 
 
 
 
 

nejčtenější články