Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

STANOVENÍ ALBUMINU V SÉRU A PLASMĚ. HARMONIZACE VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A KLINICKÁ DOPORUČENÍ U PACIENTŮ S RENÁLNÍMI CHOROBAMI

Autoři: Friedecký B.1,2, Kratochvíla J.2

Autoři - působiště: 1Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2SEKK s. r. o. Pardubice

Článek: Klin. Biochem. Metab., 25, 2017, No. 3, p. 108-111
Počet zobrazení článku: 69x

Specializace: biochemie nukleární medicína nutriční terapeut
uzamčeno uzamčeno

Determination of albumin in serum and plasma. Harmonization of results and clinical recommendations in patients with renal diseases.

Our presentation deals namely with degree of harmonization of results in serum/plasma albumin measurement. We describe differences between BCG and BCP methods and between serum and plasma. Data are concentrated mainly for using of albumin results in cases of chronic renal diseases including nutrition state these patients including haemodialysis, transplantation and end stage od renal disease. In this moment are present on the market usually two (BCG, BCP) or three (immunochemistry) routine method from majority of significant manufacturers. Nevertheless many studies from last 6 years show three basic drawbacks. Firstly, differences between methods, based on BCG method are very large (up to 13 g/L). Differences between methods based on BCP methods are significantly lower (cca 6 g/L). Secondly, results in serum are significantly higher, than in plasma and these results are higher in BCG method, than BCP method. Thirdly, uncertainty of albumin measurement is higher, than requirements of guidelines and recommendations for published renal diseases and main resource of these differences are systematic errors-precision of albumin measurements is low, in many cases under CV = 1.0 %.

Better harmonization level in albumin measurement should be achieved by better calibration (better traceability to ERM DA 470 k/IFCC) and by better selection of routine methods. It seems to be hopeful to prefer BCP method. There is also necessary to know and to apply that serum values are significantly higher than plasma values and this difference also depend on the used method and diagnostic kit.

Keywords:
albumin, serum/plasma, harmonization, BCG, BCP, ERM DA 470k/IFCC.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Tři rutinní metody měření albuminu v séru/plasmě jsou posouzeny na základě studií stavu jejich harmonizace, provedených v posledních několika letech. Stupeň dosažené harmonizace výsledků je neuspokojivý, zejména pak z hlediska potřeb jejich klinické interpretace. Za příklad klinické interpretace byl vybrán stav nutrice při chronické ledvinové chorobě se zahrnutím hemodialýzy, transplantací a konečné fáze onemocnění. Na nedostatečnou úroveň harmonizace lze usuzovat z vysokých hodnot bias a zejména z vysokých diferencí mezi hodnotami, dosaženými při použití různých testovacích souprav, založených sice na stejné metodě, ale produkovaných různými výrobci (až 13 %). Podle použitých pramenů se zdá být ke zlepšení úrovně harmonizace lepší použití metody BCP, než obvyklejší metody BCG. Ke kalibraci rutinních metod je sice k dispozici (už řadu let) certifikovaný, komutabilní referenční materiál ERM DA 470 k/IFCC, ale efekt na zlepšení úrovně harmonizace nebyl pozorován v žádoucí míře. I zde se jeví úspěšněji metody BCP ve srovnání s BCG metodologií. Z řady studií je zřejmé, že nejistota měření albuminu v séru je nevhodně vysoká pro účely klinické interpretace a že dílčí složka nejistoty, tvořená systematickými chybami je několikanásobně vyšší, než dílčí složka preciznosti měření. Výrobci diagnostik přistoupili k zásadnímu rozšíření svého portfolia a nabízejí většinou obě možnosti (BCG i BCP) a někteří z nich i možnosti tři, když poskytují k dispozici i imunochemické metody (Roche, Beckman, Siemens). Sami by měli přispět k prohloubení harmonizace lepší verifikací hodnot svých pracovních kalibrátorů patrně lepším využitím ERM DA 470k/IFCC. Výběr z možností zůstává na samotných rutinních laboratořích. K realizaci vyššího stupně harmonizace stanovení albuminu je zapotřebí respektovat také rozdíly mezi výsledky séra a plasmy, které rovněž vykazují závislost na metodě a na výrobci soupravy.

Klíčová slova:
albumin, sérum/plasma, harmonizace, BCG, BCP, ERM DA 470 k/IFCC.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články