Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

SROVNÁNÍ STANOVENÍ KONCENTRACE VOLNÝCH LEHKÝCH ŘETĚZCŮ NA ANALYZÁTORU SPAPLUS A IMMAGE 800

Autoři: Bořecká K.1, Sečník P.2,3, Jabor A.2,3, Granátová J.1, Bolková M.1

Autoři - působiště: 1Oddělení klinické biochemie, Thomayerova nemocnice, Praha, 2Pracoviště laboratorních metod, IKEM, Praha, 33. lékařská fakulta UK, Praha

Článek: Klin. Biochem. Metab., 25, 2017, No. 3, p. 112-115
Počet zobrazení článku: 71x

Specializace: biochemie nukleární medicína nutriční terapeut
uzamčeno uzamčeno

Comparison of Measurement Free Light Chains by SPAPLUS and Immage 80

Objective:
Comparison of turbidimetric measurement of FLC concentrations by SpaPLUS (The Binding Site) and Immage 800 (Beckman Coulter), including index κ/λ, was the aim of this experiment.

Design:

Settings:
Department of Clinical Biochemistry, Thomayer’s Hospital and Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague

Materials and Methods:
We simultaneously measured FLC-κ and FLC-λ concentrations in serum samples (n = 73) by Immage 800 and SpaPLUS. We chose non-haemolytic samples with different FLC concentration, both from healthy probands, and from patients with MGUS (Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance) and MM (Multiple Myeloma). We calculated index κ/λ and statistically processed results. We also measured FLC concentration in control samples and assessed repeatability and intermediate precision.

Results:
We found significant difference for FLC-κ, FLC-λ, and κ/λ ratio. Concentrations measured by Immage 800 were generally lower in all parameters in comparison with SpaPLUS. FLC-κ difference was more pronounced than FLC-λ difference. Minority of samples (n = 15), predominantly with high concentrations of FLC-κ, showed inversed trend and FLC-κ results were clearly higher when measured on Immage 800. Measurement precision (CV%) was slightly different in comparison to manufacturer’s data, nevertheless satisfactory for clinical purposes.

Conclusion:
Although we confirmed the expected difference of values measured by different devices, we do not consider the difference clinically relevant. We observed the shift in interpretation of κ/λ ratio using standard reference range (pathological value of κ/λ on the first analyzer, and κ/λ in reference range on second analyzer when measuring identical sample) only in limited number of cases.

Keywords:
Free Light Chains (FLC), κ/λ ratio, monoclonal gammopathy, turbidimetry.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl studie:
Cílem experimentu bylo porovnat stanovení koncentrace volných lehkých řetězců kappa a lambda (FLC κ, FLC λ) turbidimetricky na analyzátoru SpaPLUS (The Binding Site) a Immage 800 (Beckman Coulter), včetně srovnání indexu κ/λ.

Typ studie:

Název a sídlo pracoviště:
Oddělení klinické biochemie Thomayerovy nemocnice Praha a Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha

Materiál a metody:
Vybrali jsme nehemolytická séra (n = 73) zdravých osob a pacientů s různou diagnózou, tj. zdravých osob, s MGUS (monoklonální gamapatií nejasného významu) i MM (mnohočetným myelomem). Změřili jsme koncentraci FLC-κ a FLC-λ simultánně na analyzátorech Immage 800 a SpaPLUS. K měření byly použity diagnostické soupravy The Binding Site. Vypočetli jsme index κ/λ a výsledky statisticky zpracovali. Měřením kontrolních materiálů a kalibračních standardů jsme vyhodnotili vybrané analytické charakteristiky obou metod.

Výsledky:
Zjistili jsme statisticky významný rozdíl hodnot FLC-κ, FLC-λ i indexu κ/λ. Koncentrace FLC-κ i FLC-λ měřené na Immage 800 byly obecně nižší v porovnání se SpaPLUS. Rozdíl hodnot FLC-κ byl výraznější než FLC-λ, u FLC-κ nebyl ve všech případech shodný trend (u některých vzorků s vysokými koncentracemi byly hodnoty na Immage 800 vyšší). Mezilehlá preciznost a opakovatelnost se lišily od údajů výrobců, nicméně klinickým účelům vyhovovaly.

Závěr:
Ačkoliv se potvrdil očekávaný rozdíl hodnot měřených různými analytickými systémy, klinická relevance rozdílu je diskutabilní. Pouze v několika případech došlo k posunu indexu κ/λ vůči cut-off (patologická hodnota κ/λ u shodného pacienta na druhém analyzátoru v ref. rozmezí).

Klíčová slova:
volné lehké řetězce, index κ/λ, monoklonální gamapatie, turbidimetrie.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články