Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

PROGRAMY EXTERNÍHO HODNOCENÍ KVALITY V ČASE HARMONIZACE VÝSLEDKŮ LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

Autoři: Friedecký B.1,2, Kratochvíla J.1

Autoři - působiště: 1SEKK s. r. o. Pardubice, 2Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Článek: Klin. Biochem. Metab., 25, 2017, No. 2, p. 64-71
Počet zobrazení článku: 48x

Specializace: biochemie nukleární medicína nutriční terapeut
uzamčeno uzamčeno

External quality evaluation programs at the time of harmonizing laboratory results

Objective:
Principles of assessment for standardized laboratory methods in contemporary EQA programs in era harmonization

Method:
Publication on the ways of using control limits according to Stockholm declaration and EFLM working group for EQA acceptance limits. Discussion about bias and total error values of measurement results of standardized laboratory methods within last three years.

Results:
Bias and total error values in standardized routine methods, published by different sources show significant degree of agreement. Best situation we can see in case of serum electrolytes measurement except phosphates in some manufacturers. Maximal observed differences between routine methods are in serum enzyme and in lipid (HDL, LDL) measurements. The lack of implementation of standardization is main reason for this situation. Another reason for too big differences may be different analytical quality of routine methods as we can see in case of HbA1c results. Introduced results show clear unsuitability for using „peer group“ values for assessment in EQA programs.

Discussion:
EQA programs are not only tools for reaching accreditation documentation or tool of business politics of manufacturers. They are namely tool for objective and valid determination of analytical quality indicators values for standardized methods and analytes. Basic condition for use of EQA programs as integral part of harmonization process is maximal elimination of using „peer group“ as reference values. Real reference values should be generally used for this purpose.

Keywords:
standardization, EQA programs, bias, total error, harmonization.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl:
Přístupy k hodnocení výsledků programů externích hodnocení analytické kvality u laboratorních vyšetření biochemických analytů se standardizovanými metodami měření. Soulad programů EHK s procesy harmonizace výsledků.

Metody:
Analýza literárních dat o zásadách Stockholmské deklarace, o návrzích pracovní komise EFLM pro kontrolní limity programů EHK. Analýza výsledků recentních studií, věnovaných soudobému stavu indikátorů analytické kvality, jejich závislosti na stavu standardizace, na úrovni její implementace organizátory programů EHK a rutinními laboratořemi a výrobci testovacích souprav.

Výsledky:
Hodnoty bias a celkových chyb publikované v posledních třech letech, pocházející z různých pramenů a experimentů, vykazují významný stupeň shody. Nejnižší diference jsou pozorovány u elektrolytů s výjimkou měření fosfátů, nejvyšší u enzymů a lipidů (HDL a LDL). Diference pocházejí ze dvou významných zdrojů. Prvním je nedostatečná implementace existující standardizace výrobci diagnostik. To je typické pro stanovení katalytických aktivit enzymů, kde se i na trhu dosud udržují vedle metod standardizovaných i metody nestandardizované, nebo nedůsledně standardizované. Druhou příčinou diferencí je samotná analytická kvalita rutinních metod měření. Tuto příčinu lze připsat měření HDL a LDL cholesterolu a glykovaného hemoglobinu HbA1c. Výsledky ukazují pochybnost používání průměrů „peer group“ (stejnorodých skupin) jako vztažných hodnot a nezbytnost maximálně možné aplikace vztažných hodnot typu robustních průměrů všech měření, nebo hodnot referenčních metod.

Diskuse:
Programy externího hodnocení kvality jsou často chápány jako by to byly nástroje k dosažení akreditací laboratoří a data, podporující obchodní politiku firem. Procesy harmonizace laboratorních vyšetření je však jednoznačně řadí do kategorie nástrojů k objektivnímu hodnocení indikátorů analytické kvality. Jako takové by měly používat k hodnocení pomocí srovnávání s referencí a mít maximálně možně eliminovaný přístup hodnocení podle „peer group“. Hodnocení podle „peer group“ je principiálně neslučitelné s harmonizací výsledků měření zejména u standardizovaných metod. Neposkytuje validní informace o analytické kvalitě, zato však budí dojem falešného optimismu o jejím stavu a je potenciálně zdrojem ztráty motivace v harmonizačním procesu. Je znepokojivé, že harmonizace výsledků měření základních analytů krevního séra je doposud po řadě let procesů standardizace a fungování řady národních i mezinárodních programů externího hodnocení kvality z hlediska klinických potřeb nedostatečná. Z hlediska profesionálů z oblasti analytické chemie a chemické metrologie se jeví jako vědecky nedostatečná.

Klíčová slova:
standardizace, externí hodnocení kvality, vztažné hodnoty, harmonizace, bias, chyba.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články