Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

LABORATORNÍ ASPEKTY SYSTÉMOVÉ AA AMYLOIDÓZY

Autoři: Pika T.1, Heřmanová Z.2, Flodrová P.3

Autoři - působiště: 1Hematoonkologická klinika, LF UP a FN Olomouc, 2Ústav imunologie, LF UP a FN Olomouc, 3Ústav klinické a molekulární patologie, LF UP a FN Olomouc

Článek: Klin. Biochem. Metab., 25, 2017, No. 2, p. 56-58
Počet zobrazení článku: 46x

Specializace: biochemie nukleární medicína nutriční terapeut
uzamčeno uzamčeno

Laboratory aspects of systemic AA amyloidosis

The aim of the communication is to remind the issue and the clinical significance of selected laboratory parameters used in the diagnosis and monitoring of patients with AA amyloidosis. Correct typing of amyloid masses, exclusion of AL type of amyloidosis, and in particular the clarification of the underlying disease are among the most important aspects in the diagnosis of disease. An essential prerequisite in the treatment of AA amyloidosis is a control of underlying process with a reduction of amyloidogenic serum amyloid A levels.

Keywords:
AA amyloidosis, serum amyloid A, laboratory examination.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cílem sdělení je připomenout problematiku a klinický význam stanovení vybraných laboratorních parametrů využívaných v diagnostice a sledování nemocných s AA amyloidózou. Správná typizace amyloidových mas, vyloučení AL typu amyloidózy a zejména objasnění základního onemocnění patří mezi stěžejní aspekty v diagnostice onemocnění. Základním předpokladem léčby AA amyloidózy je redukce hladin amyloidogenního sérového amyloidu A.

Klíčová slova:
AA amyloidóza, sérový amyloid A, laboratorní vyšetření.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články