Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Terapie karcinomu prostaty: incidence komplikací radikální prostatektomie a radioterapie

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 1.8.2015

Terapie karcinomu prostaty: incidence komplikací radikální prostatektomie a radioterapie

V terapii karcinomu prostaty se v současnosti uplatňuje několik různých přístupů. Mezi nejčastější metody patří radikální prostatektomie a radioterapie. Nový výzkum se zaměřil na porovnání incidence komplikací mezi chirurgickým a radioterapeutickým přístupem.

Většina současných studií se zaměřuje na dvě nejčastější komplikace terapie karcinomu prostaty, a to na inkontinenci moči a erektilní dysfunkci. Výzkumníci z Univerzity v Torontu se proto rozhodli vytvořit retrospektivní populační kohortovou studii, která se bude soustředit na porovnání incidence dalších komplikací u radikální prostatektomie a radioterapie. Pro svůj záměr shromáždili data z nemocničních a onkologických registrů v kanadském Ontariu z let 2002 až 2009. Vědci hodnotili pětiletou kumulativní incidenci možných komplikací terapie karcinomu prostaty. Jednalo se o hospitalizace kvůli komplikacím léčby, o urologické, rektální nebo anální výkony, otevřené chirurgické výkony a sekundární malignity.

Výsledky výzkumu

Do výzkumu bylo celkově zahrnuto 32 465 pacientů. Během 5 let muselo být kvůli komplikacím terapie hospitalizováno 22,2 % pacientů (95% CI 21,7–22,7), z toho však pouze 2,4 % (95% CI 2,2–2,6) jedinců muselo být hospitalizováno déle než jeden den. Kumulativní incidence urologických zákroků činila 32 % (95% CI 31,4–32,5), rektálních nebo análních procedur 13,7 % (95% CI 13,3–14,1) a otevřených chirurgických výkonů 0,9 % (95% CI 0,8–1,1). Pětiletá kumulativní incidence sekundárních malignit byla 3 % (95% CI 2,6–3,5). Významným rizikovým faktorem pro rozvoj komplikací byl vyšší věk a komorbidity přítomné v době zahájení terapie. Nejvýznamnější rizikový faktor však představoval samotný terapeutický přístup. U jedinců podstupujících radioterapii byla zaznamenána vyšší incidence hospitalizací, otevřených chirurgických operací a sekundárních malignit oproti primárnímu chirurgickému výkonu v podobě radikální prostatektomie (HR 2,08–10,8; p < 0,0001). V případě radioterapie však byla zaznamenána nižší incidence urologických výkonů oproti radikální prostatektomii (HR 0,66; 95% CI 0,63–0,69).

Závěr

Komplikace terapie karcinomu prostaty jsou poměrně časté a závisí nejen na věku a přítomných komorbiditách, ale i na zvoleném terapeutickém přístupu. Lékaři by tyto komplikace měli vzít na vědomí a při výběru vhodné metody je vyvážit klinickou účinností terapie. Prostatektomie přináší jen malé riziko úmrtí v době po operaci, ale je spojena s vyšším rizikem erektilní dysfunkce a vznikem inkontinence moči. Radioterapie, co se týče nežádoucích účinků, je častěji spojena s nežádoucími účinky v oblasti střev a konečníku. Oba postupy léčby nemohou vyloučit riziko relapsu rakoviny.

(holi)

Zdroj: Bece A., Hruby G. Complications of prostate cancer treatment. Lancet Oncology 15.4 (Apr 2014): e149-e150; doi: 10.1016/S1470-2045(14)70083-X.
Nam R. K., et al. Incidence of complications other than urinary incontinence or erectile dysfunction after radical prostatectomy or radiotherapy for prostate cancer: a population-based cohort study. Lancet Oncol. 2014 Feb; 15 (2): 223–31; doi: 10.1016/S1470-2045(13)70606-5.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv fyzické aktivity (fotbalu) na kvalitu života u pacientů s rakovinou prostaty

Přibývá důkazů, že rehabilitace v podobě fyzického cvičení pomáhá zlepšit fyzickou kondici a kvalitu života u pacientů s rakovinou prostaty. Tato rehabilitace se ale potýká s neochotou pacientů tuto rehabilitaci podstoupit a vytrvat v ní. V této studii se vědci pokusili rehabilitaci zatraktivnit tím, že jako její formu zvolili rekreační fotbal.

Stanovení sérových markerů v diferenciální diagnostice benigní hyperplazie prostaty a časného karcinomu prostaty

V současné době se v České republice neprovádí celoplošný skrínink karcinomu prostaty pomocí PSA. Jedním z důvodů je nízká specificita vyšetření, která vede ke zbytečné zátěži pacientů v podobě biopsie prostaty neboli k takzvané „over diagnostice“. Nová pilotní studie plzeňských lékařů se snažila zjistit, zda existují sérové markery, které usnadní diferenciální diagnostiku benigní hyperplazie prostaty a časných fází karcinomu prostaty.

Management kostních metastáz u kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Léčbu kostních komplikací je v případě kastračně rezistentního karcinomu prostaty třeba volit vždy individuálně a v rámci multioborové spolupráce. Této problematice se věnuje i článek švýcarských autorů publikovaný nedávno v časopise Urologia Internationalis.Všechny novinky