Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Pro pacienty s karcinomem prostaty je subjektivně důležité zachování sexuálních, vylučovacích a vyměšovacích funkcí

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 9.4.2015

Pro pacienty s karcinomem prostaty je subjektivně důležité zachování sexuálních, vylučovacích a vyměšovacích funkcí

Spokojenost pacientů s karcinomem prostaty s léčebnou péčí byla ve velké studii CaPSURE významně ovlivněna kvalitou života související se zdravím a strachem z recidivy karcinomu při vstupu do studie a dále zhoršením sexuálních funkcí, vylučování moči a vyprazdňování střev.

Do studie CaPSURE byla zařazeno 3056 pacientů ze 40 center v USA s lokalizovaným karcinomem prostaty. Cílem bylo posoudit vliv demografických, klinických, terapeutických a subjektivních parametrů na spokojenost s léčebnou péčí. Tito pacienti vyplnili v průběhu 2 let léčby dotazník spokojenosti. Spokojenost s léčebnou péčí byla hodnocena pomocí validovaného nástroje a zahrnovala komunikaci se zdravotníky, důvěru ke zdravotníkům, jejich komunikační dovednosti, lidský přístup a celkovou spokojenost. Nezávislý vztah mezi jednotlivými parametry a spokojeností s léčbou byl hodnocen pomocí multivariační lineární regresní analýzy.

Ze zařazených pacientů podstoupilo 63 % radikální prostatektomii, 28 % radioterapii a 9 % primární androgendeprivační léčbu. Podle výsledků se spokojeností s léčbou nesouvisely demografické, klinické ani terapeutické charakteristiky. Spokojenost významným a nezávislým způsobem ovlivnily skóre kvality života při vstupu do studie měřené pomocí SF-36 (Short Form-36 Health Survey), míra strachu z recidivy karcinomu (obě p < 0,01), zhoršení sexuálních funkcí (p = 0,03), zhoršení vylučování moči (p < 0,01) a zhoršení vyprazdňování střev (p = 0,02). 

Výsledky ukazují význam zachování sexuálních, vylučovacích a vyměšovacích funkcí pro pacienty s karcinomem prostaty. Kromě toho lze pro zkvalitnění péče a specifické intervence použít parametry hodnocené při zahájení léčby, jako jsou kvalita života související se zdravím nebo strach z recidivy karcinomu.

(zza)

Zdroj: Resnick M. J., Guzzo T. J., Cowan J. E., et al. Factors associated with satisfaction with prostate cancer care: results from Cancer of the Prostate Strategic Urologic Research Endeavor (CaPSURE). BJU Int. 2013 Feb; 111 (2): 213–220.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Antiresorpční léky působí proti nepříznivému vlivu androgendeprivační terapie na kost

Androgendeprivační léčba je stále běžnou léčbou karcinomu prostaty, a to včetně pacientů bez metastáz a stavů, u nichž nebyla prokázána účinnost. V současné době se obrací pozornost na nežádoucí účinky této léčby, z nichž je za nejzávažnější považováno snížení kostní minerální denzity (BMD), rozvoj osteoporózy a riziko zlomenin. Na konci roku 2014 proto američtí autoři připravili přehled poslední publikované literatury na téma postižení kostí v souvislosti s androgendeprivační terapií.

U pacientů s karcinomem prostaty je nutné věnovat pozornost prevenci kostních příhod

Pro kvalitu života pacientů s karcinomem prostaty je velmi důležitý stav kostí. Před zahájením androgendeprivační léčby je třeba vyšetřit kostní minerální denzitu (BMD) a zavést případnou antiosteoporotickou léčbu. U pacientů s kostními metastázami je přínosem časná léčba zaměřená na snížení rizika kostních příhod.

Možnosti prevence kostních příhod u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty se rozšiřují

Prevenci kostních příhod u pacientů s metastazujícím karcinomem prostaty prokázaly léky cílené na osteoklasty a nově také chorobu modifikující léky. Další možnosti, jak snížit skeletální morbiditu u těchto pacientů, nabídnou v budoucnu nejspíš i další léky, které jsou nyní ve vývoji.Všechny novinky