Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Polymorfizmy v genu pro receptor vitamínu D a jejich vliv na rozvoj rakoviny

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 23.1.2015

Polymorfizmy v genu pro receptor vitamínu D a jejich vliv na rozvoj rakoviny

Již dříve bylo zjištěno, že hladina vitamínu D má vliv na riziko rozvoje rakoviny. Receptor pro vitamín D je zásadním mediátorem buněčného efektu vitamínu D. Velká pozornost je proto věnována roli polymorfizmů v genu pro receptor vitamínu D v rozvoji rakoviny, jednoznačné závěry z těchto studií ale dosud nevyplynuly.

Autoři článku publikovaného nedávno v časopise Advances in Experimental Medicine and Biology provedli systematickou rešerši literatury věnující se vlivu polymorfizmů v genu pro receptor vitamínu D (Fok1, Bsm1, Taq1, Apa1 a Cdx2) na rozvoj jednotlivých malignit. Do června 2012 bylo na toto téma publikováno 79 nezávislých studií, ve kterých bylo zkoumáno 52 427 případů a 62 225 kontrol.

Signifikantní asociace mezi polymorfizmy v genu pro receptor vitamínu D a nádorem byly nalezeny u karcinomu prostaty (Fok1, Bsm1, Taq1), nádoru prsu (Fok1, Bsm1, Apa1), tumoru kolon a rekta (Fok1, Bsm1, Taq1) a u kožních nádorů (Fok1, Bsm1, Taq1). I u těchto nádorů byla ale data značně konfliktní, takže stále není možné se k roli polymorfizmů v genu pro receptor vitamínu D v kancerogenezi jednoznačně vyjádřit. Zdá se pravděpodobné, že roli hrají i jiné faktory, jako například příjem kalcia a vitamínu D v potravě, hladina 25(OH)D v plazmě a expozice UV záření. Polymorfizmy v genu pro receptor vitamínu D riziko vzniku některých druhů rakoviny modulují a do budoucna by bylo vhodné se na toto téma zaměřit v dalších studiích.

(epa)

Zdroj: Gandini S., Gnagnarella P., Serrano D., Pasquali E., Raimondi S. Vitamin D receptor polymorphisms and cancer. Adv Exp Med Biol. 2014; 810: 69–105.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nomogram predikce specifické mortality po biochemické recidivě karcinomu prostaty po radikální prostatektomii

Na základě dat od 2254 mužů za období 24 let vypracovali američtí autoři nomogram pro stanovení specifické mortality na karcinom prostaty u pacientů, u nichž po radikální prostatektomii došlo k biochemické recidivě.

Denosumab je účinnější v prevenci symptomatických kostních příhod u pacientů s karcinomem prostaty s kostními metastázami než kyselina zolendronová

Podle výsledků předkládané studie snižuje denosumab výskyt kostních příhod u mužů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty více než kyselina zolendronová a navíc je při léčbě denosumabem nižší i výskyt symptomatických skeletálních komplikací.

Muži s karcinomem prostaty upřednostňují léčbu, která oddálí vznik kostních komplikací

Studie zahrnující 201 britských a 200 švédských mužů s karcinomem prostaty zjišťovala preference pacientů z hlediska terapie. Ukázala, že pacienti upřednostňují léčbu, která oddálí vznik kostních komplikací i za cenu zvýšeného rizika osteonekrózy dolní čelisti. Pacienti by vyměnili 3–5 měsíců života za absenci kostních komplikací.Všechny novinky