Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

PET diagnostika kostních metastáz při izolovaném vzestupu PSA u pacientů s nádorem prostaty

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 2.8.2016

PET diagnostika kostních metastáz při izolovaném vzestupu PSA u pacientů s nádorem prostaty

Prezentovaná práce zkoumala využití alternativní metody k diagnostice kostního postižení u pacientů s předpokládanou recidivou karcinomu prostaty při stoupajícím PSA.

Možnosti časné detekce rekurence nemoci

Karcinom prostaty je jednou z nejčastějších malignit. Představuje jednu z hlavních příčin úmrtí v souvislosti s nádorovým onemocněním u mužů v rozvinutých zemích. Rekurence nemoci se může objevit až u poloviny nemocných do 10 let od prostatektomie, a časná detekce rekurence nemoci je tedy klíčová.

Prostatický specifický antigen (PSA) je velmi dobře známý marker nemoci. Rekurence se velmi často objevuje v kostech, v klinické praxi tedy představuje velmi důležitou metodu posouzení rozsahu nemoci i kostní scintigrafie, a to při primárním onemocnění i při rekurenci. Alternativou k tomuto vyšetření je PET (pozitronová emisní tomografie) používající jako radionuklid 11C-acetát.

Sledovaný vzorek pacientů

Práce publikovaná v časopisu Anticancer Research hodnotila využití 11C-acetátové PET metody v detekci metastáz u nemocných s karcinomem prostaty s tzv. biochemickou rekurencí, tedy pozitivitou PSA. Do studie bylo zařazeno 90 pacientů se stoupající hladinou PSA (nad 0,2 ng/ml), kteří již dříve postoupili radikální prostatektomii. U všech byla provedena kostní scintigrafie i PET vyšetření s využitím 11C-acetátu.

Míra shody mezi oběma metodami

U 84 pacientů (93,3 %) byla nalezena shoda mezi oběma metodami, přičemž ve 38,9 % případů byly obě metody pozitivní a v 54,4 % obě negativní. Neshoda byla nalezena u 6 pacientů (6,7 %), přičemž PET byla falešně pozitivní u 2 pacientů a u falešně negativní u 4. Senzitivita PET vyšetření s využitím 11C-acetátu byla 89,7 %, specificita 96,1 %, pozitivní prediktivní hodnota 94,6 % a negativní prediktivní hodnota 92,2 %.

Závěr

V této studii se PET s 11C-acetátem ukázala být užitečnou diagnostickou metodou ve stanovení rekurence karcinomu prostaty v období stoupajícího PSA. Její citlivost je srovnatelná s kostním skenem, navíc dokáže ukázat i měkkotkáňové metastázy.

(eza)

Zdroj: Spick C. et al. Detection of bone metastases using 11C-acetate PET in patients with prostate cancer with biochemical recurrence. Anticancer Res 2015 Dec; 35 (12): 6787−6791.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Charakteristika a prediktory únavy u mužů na androgen-deprivační terapii − kohortová studie

Americká klinická studie prokázala výskyt klinicky významné únavy u pacientů na androgenní deprivaci oproti mužům po prostatektomii a mužům bez anamnézy karcinomu prostaty. Vážnější komorbidity a vyšší Gleasonovo skóre se zdají být prediktory zvýšené únavy u těchto pacientů.

Průběh a prediktory poklesu kognitivního výkonu u mužů na androgen-deprivační terapii

Americká klinická studie prokázala, že androgen-deprivační terapie (ADT) je spojena se signifikantním rizikem postižení kognitivních funkcí u pacientů s karcinomem prostaty.

Hladiny kostních markerů a klinické výsledky u pacientů s kostními metastázami po antiresorpční terapii − integrovaná analýza tří studií

Hladiny kostních markerů po antiresorpční terapii korelují s prognózou onkologicky nemocných pacientů. Potvrdila to práce recentně publikovaná v časopisu Clinical Cancer Research.Všechny novinky