Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Necitlivý přístup zdravotníků a nedostatek informací mají dlouhodobý dopad na psychický stav pacientů s karcinomem prostaty

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 1.6.2015

Necitlivý přístup zdravotníků a nedostatek informací mají dlouhodobý dopad na psychický stav pacientů s karcinomem prostaty

Analýza provedená u 1239 mužů léčených s karcinomem prostaty ve Finsku (2004–2009) ukázala, že pacienti dávají přednost brachyterapii a prostatektomii. Nedostatečné informace o léčbě a nespokojenost s přístupem zdravotníků byly hlavní důvody nepříznivého psychického stavu pacientů.

Většina případů karcinomu prostaty je zachycena v časném stadiu a muži po diagnóze prožijí často řadu let. Proto má velký význam nejen fyzický, ale také psychický stav pacientů a kvalita života. Finští autoři se pokusili zjistit, jaké mají pacienti s karcinomem prostaty s různými typy léčby zkušenosti s lékařskou péčí, poskytnutými informacemi a výběrem léčby. Průzkum provedli u národně reprezentativního vzorku 50 % všech pacientů diagnostikovaných v roce 2004 pomocí dotazníků. Další dotazníky vyplňovali pacienti v roce 2009 a byla v nich zjišťována spokojenost se životem po diagnóze a psychické symptomy.

S péčí a s poskytnutými informacemi o chorobě, možnostech léčby a jejích vedlejších účincích byla spokojena polovina pacientů. Nejlepší zkušenosti a psychická pohoda byly zjištěny u mužů léčených brachyterapií a nejhorší u mužů, kteří podstoupili hormonální léčbu. Do výběru terapeutického postupu byli nejvíce zapojeni muži s prostatektomií a brachyterapií. Největší psychické problémy uváděli pacienti, kteří měli nepříjemnou zkušenost s necitlivým sdělením diagnózy a nebyli spokojeni s informacemi, které o nemoci a léčbě dostali.

Autoři došli k závěru, že pacienti s karcinomem prostaty preferují z léčebných možností prostatektomii a brachyterapii. Lepší podpůrná péče, lidský přístup a dostatek poskytnutých informací můžou zmírnit nepříznivý dopad choroby na psychický stav pacientů.

(zza)

Zdroj: Lehto U. S., Helander S., Taari K., et  al. Patient experiences at diagnosis and psychological well-being in prostate cancer: A Finnish national survey. Eur J Oncol Nurs. 2014 Dec 24. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba a prevence kostních komplikací u pacientů s pokročilým karcinomem prostaty

Udržení kostního zdraví představuje u pacientů s karcinomem prostaty (PC) terapeutickou výzvu, protože u tohoto onemocnění je vysoké riziko vzniku kostních metastáz a v důsledku hormonální terapie dochází i k poklesu kostní minerální denzity (BMD). Konkrétní doporučení pro léčbu těchto pacientů jsou ale stále předmětem diskuzí.

Mužům nad 70 let je často zbytečně upírána kurativní léčba karcinomu prostaty

Při rozhodování o léčbě karcinomu prostaty je i u mužů nad 70 let třeba doporučit standardní kurativní lokální léčbu, pokud jsou v dobrém zdravotním stavu.

U mužů s nemetastazujícím karcinomem prostaty a androgen deprivační léčbou je navzdory doporučení nedostatečně využívána denzitometrie a léčba bisfosfonáty

Pouze u méně než 1 % mužů s nemetastazujícím karcinomem prostaty a androgen deprivační terapií (ADT) byla dodržena doporučení týkající se vyšetření kostní denzity a léčby bisfosfonáty. Ukázala to americká kohortová studie s 30 846 muži staršími 65 let pokrývající období 2004 až 2008.Všechny novinky