Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Nasazení androgendeprivační terapie při samotném relapsu prostatického specifického antigenu neprodlužuje přežití pacientů s karcinomem prostaty

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 10.4.2015

Nasazení androgendeprivační terapie při samotném relapsu prostatického specifického antigenu neprodlužuje přežití pacientů s karcinomem prostaty

Při recidivě karcinomu prostaty stanovené pouze na základě zvýšení PSA (prostatického specifického antigenu) vede časně zahájená androgendeprivační léčba (ADT) ke stejnému pětiletému přežití jako léčba zahájená až po klinické progresi. Ukázala to analýza údajů 2096 mužů ze studie CaPSURE publikovaná v březnu 2015.

Cílem této analýzy bylo odpovědět na otázku, kdy je optimální nasadit ADT u pacientů s léčeným nemetastazujícím karcinomem prostaty, u nichž dojde k opětovnému vzestupu hladiny PSA bez dalších známek recidivy. Zařazeni byli pacienti ze studie Cancer of the Prostate Strategic Urologic Tesearch Endeavour (CaPSURE) s karcinomem prostaty stadia ≤ cT3aN0M0 po primární radikální prostatektomii nebo radioterapii, u nichž došlo k recidivě pouze v podobě zvýšení hladiny PSA. U těchto mužů bylo provedeno randomizované porovnání „okamžité“ ADT, zahájené do 3 měsíců od relapsu PSA, a „odložené“ ADT, která byla zahájena až při výskytu metastáz, klinických projevů nebo zkrácení času zdvojnásobení hladiny PSA.

Průměrný věk zařazených pacientů byl 69 let, 35 % mělo Gleasonovo skóre ≥ 7,69 a 31 % podstoupilo v primární léčbě pouze radioterapii. Průměrná doba od primární terapie do relapsu PSA činila 37,4 měsíce a průměrná délka sledování od primární léčby 91,4 měsíce. Výsledky ukázaly upravený poměr rizik mortality u okamžité ADT v porovnání s odloženou ADT 0,91 (95% interval spolehlivosti [CI] 0,52 až 1,60). Tento výsledek lze převést na rozdíl v pětiletém přežití mezi skupinami –2,0 % (95% CI –10,0 až 5,9).

Autoři došli k závěru, že okamžité nasazení ADT při samotném relapsu zvýšené hladiny PSA nemá u pacientů po primární léčbě karcinomu prostaty přínos z hlediska pětiletého přežití v porovnání s odložením této léčby až do klinické progrese.

(zza)

Zdroj: Garcia-Albeniz X., Chan J. M., Paciorek A., et al. Immediate versus deferred initiation of androgen deprivation therapy in prostate cancer patients with PSA-only relapse. An observational follow-up study. Eur J Cancer. 2015 Mar 17 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pro pacienty s karcinomem prostaty je subjektivně důležité zachování sexuálních, vylučovacích a vyměšovacích funkcí

Spokojenost pacientů s karcinomem prostaty s léčebnou péčí byla ve velké studii CaPSURE významně ovlivněna kvalitou života související se zdravím a strachem z recidivy karcinomu při vstupu do studie a dále zhoršením sexuálních funkcí, vylučování moči a vyprazdňování střev.

Antiresorpční léky působí proti nepříznivému vlivu androgendeprivační terapie na kost

Androgendeprivační léčba je stále běžnou léčbou karcinomu prostaty, a to včetně pacientů bez metastáz a stavů, u nichž nebyla prokázána účinnost. V současné době se obrací pozornost na nežádoucí účinky této léčby, z nichž je za nejzávažnější považováno snížení kostní minerální denzity (BMD), rozvoj osteoporózy a riziko zlomenin. Na konci roku 2014 proto američtí autoři připravili přehled poslední publikované literatury na téma postižení kostí v souvislosti s androgendeprivační terapií.

U pacientů s karcinomem prostaty je nutné věnovat pozornost prevenci kostních příhod

Pro kvalitu života pacientů s karcinomem prostaty je velmi důležitý stav kostí. Před zahájením androgendeprivační léčby je třeba vyšetřit kostní minerální denzitu (BMD) a zavést případnou antiosteoporotickou léčbu. U pacientů s kostními metastázami je přínosem časná léčba zaměřená na snížení rizika kostních příhod.Všechny novinky