Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Možnosti prevence kostních příhod u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty se rozšiřují

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 16.3.2015

Možnosti prevence kostních příhod u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty se rozšiřují

Prevenci kostních příhod u pacientů s metastazujícím karcinomem prostaty prokázaly léky cílené na osteoklasty a nově také chorobu modifikující léky. Další možnosti, jak snížit skeletální morbiditu u těchto pacientů, nabídnou v budoucnu nejspíš i další léky, které jsou nyní ve vývoji.

Kanadští autoři vypracovali přehled prací věnovaných novým poznatkům v léčbě pacientů s karcinomem prostaty s kostními metastázami. Ve svém článku publikovaném v listopadu 2014 připomněli, že incidenci kostních příhod u těchto pacientů s rezistencí na kastrační léčbu prokazatelně snižují přípravky cílené na osteoklasty: kyselina zoledronová, patřící mezi bisfosfonáty, a monoklonální protilátka denosumab.

V poslední době byly schváleny nové přípravky, u nichž bylo prokázáno prodloužení přežití pacientů s metastazujícím karcinomem prostaty. Zahrnují inhibitory androgenů abirateron a enzalutamid, které významně snižují incidenci kostních příhod, a radium-223, u něhož je doloženo snížení incidence symptomatických kostních příhod.

Ve vývoji je cabozantinib, který vykázal slibné výsledky u karcinomu prostaty s kostními metastázami a který je nyní ve III. fázi klinického zkoušení. Probíhají také studie III. fáze u pacientů s karcinomem prostaty zaměřené na prevenci kostních metastáz.

(zza)

Zdroj: Gartrell B. A., Saad F. Pathologic fracture in patients with metastatic prostate cancer. Curr Opin Urol. 2014 Nov; 24 (6): 595–600.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Použití denosumabu u nemetastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Po zavedení screeningu karcinomu prostaty pomocí zjišťování hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) se zvýšil počet případů diagnostikovaných již v raném stadiu.

Denosumab je vhodný k prevenci skeletálních komplikací u metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

V klinické studii fáze 3 byl denosumab účinnější než zolendronát v redukci kostních komplikací u pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty (castration-resistant prostate cancer – CRPC) a kostními metastázami. Skeletální komplikace (skeletal-related events – SREs) byly definovány jako ozařování kostí, chirurgie kosti, patologické zlomeniny, míšní komprese. Naproti tomu symptomatické kostní komplikace (symptomatic skeletal events – SSEs) byly definovány jako podskupina SREs zahrnující kromě ozařování kostí a kostní chirurgie pouze symptomatické patologické zlomeniny a symptomatické míšní komprese.

Kostní zdraví u pacientů s rakovinou – doporučení European Society for Medical Oncology

Metastázy do kostí jsou běžné u mnoha solidních nádorů, zvláště u nádorů prsu, prostaty, plic a mnohočetného myelomu. Hlavními komplikacemi kostních metastáz jsou zlomeniny, bolestivost, komprese nervů a hyperkalcémie. Kostní zdraví u pacientů s rakovinou významně ovlivňuje i výsledky onkologické léčby. Správné multidisciplinární vedení pacientů s kostními metastázami, zvláště používání léčby zaměřené na prevenci kostních komplikací, vede ke zvýšení kvality života těchto pacientů.Všechny novinky