Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Hypofrakcionace: testováno, prokázáno

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 9.8.2016

Hypofrakcionace: testováno, prokázáno

V časopisu Lancet Oncology byly publikovány dvě velké randomizované studie na téma karcinom prostaty a hypofrakcionace, tedy radioterapie prováděné v menším počtu frakcí o vyšší dávce. Přinášíme vám zajímavý komentář, který k těmto studiím publikoval W. Robert Lee z americké Dukeovy univerzity.

Podle jeho názoru je zde prostor pro diskusi, protože publikovaná data jsou poněkud nesourodá. Někteří odborníci se hypofrakcionace při léčbě karcinomu prostaty zastávají, jiní si myslí, že by do praxe uvedena být neměla. Jak ovšem vysvětlit tento rozpor?

Co vlastně víme o hypofrakcionované radioterapii? Diskuse o ní začala v roce 1999, kdy Brenner a Hall prohlásili, že vhodně designovaná hypofrakcionační schémata pravděpodobně udrží současnou úroveň zvládání tumoru a pozdních následků s logistickými a finančními výhodami, které menší počet frakcí přinese. Následkem toho výzkumníci z celého světa začali pořádat prospektivní studie, aby účinnost a bezpečnost tohoto postupu u karcinomu prostaty ověřili.

Týmy, které pracovaly na základě prokazování noninferiority (např. CHHiP, NRG Oncology 0415), tvrzení Brennera a Halla potvrdily. Studie designované k průkazu superiority (např. HYPRO) ji však nepotvrdily a upozorňují na akutní i pozdní toxické účinky spojené s hypofrakcionací.

HYPRO

Studie HYPRO sledovala muže se středně až vysoce rizikovým karcinomem prostaty (> 70 % z nich bylo vysoce rizikových). 5leté přežívání bez relapsu bylo zaznamenáno u 80,5 % účastníků s hypofrakcionací (95% CI 75,7–84,4) a u 77,1 % (95% CI 71,9–81,5) osob s konvenčním schématem ozařování (upravené hazard ratio [HR] 0,86; 95% CI 0,63–1,16; plogrank = 0,36). Tyto závěry jsou v souladu s předchozími studiemi, ale není to přesvědčivý důkaz o superioritě a zvýšená toxicita tlumí nadšení z této metody.

CHHiP

Studie CHHiP porovnávala dva hypofrakcionační režimy (60 Gy ve 20 frakcích a 57 Gy v 19 frakcích) oproti konvenčnímu schématu o 74 Gy. Kritické hazard ratio pro noninferioritu činilo 1,208. Režim 60 Gy splnil požadavky velmi dobře – bez relapsu bylo 90,6 % (95% CI 88,5–92,3) osob (HR 0,84; 90% CI 0,68–1,03; pNI = 0,0018), ale režim o 57 Gy již jednoznačné výsledky neměl – zde bylo bez příznaků 85,9 % (83,4–88,0) pacientů (HR 1,20; 0,99–1,46; pNI = 0,48).

NRG Oncology 0415

Noninferiorita byla potvrzena i ve studii NRG Oncology 0415, jejíž výsledky byly konzistentní s CHHiP navzdory mnoha rozdílům v designu. Fakt, že obě tyto studie ukázaly HR < 1,0, by měl upokojit ty, kdo se obávají snížení účinnosti po zavedení hypofrakcionace.

Toxicita

U toxicity však již tak dobrá konzistence dat v těchto studiích není. Podle CHHiP měly akutní toxické účinky časnější maximum, než je tomu u konvenčního schématu, ale žádný rozdíl v dlouhodobém horizontu. Výzkumníci NRG Oncology 0415 zaznamenali mírný vzestup pozdních gastrointestinálních a urogenitálních nežádoucích účinků 2. stupně, nicméně v závažných reakcích rozdíl oproti klasickému režimu nebyl. Tento rozdíl není úplně překvapivý vzhledem k tomu, že biologická efektivní dávka byla u NRG o něco vyšší než u CHHiP (128,0 Gy oproti 120,0 Gy), z čehož autoři usuzují, že poměr α/β je u rekta a močového měchýře 3,0 Gy.

Závěr a diskuse

Měli by tedy radiační onkologové opustit stávající způsob radioterapie a uvést do praxe hypofrakcionaci? Autor tohoto článku, dr. Lee z Dukeovy univerzity, konstatuje, že nejspíše ne. Klinickým lékařům bude k averzi k hypofrakcionaci stačit zvýšení incidence nežádoucích účinků, zejména s ohledem na pacienty s velkou prostatou nebo klinicky signifikantní preexistující urinární dysfunkcí. Alternativou konvenčního schématu může být zatím pouze režim 60,0 Gy podaný ve 20 frakcích, kde nebyl vzestup NÚ zaznamenán. Takovýto režim může být s pacientem prodiskutován v rámci možností nabízené léčby.

(pez)

Zdroj: Lee W. R. Hypofractionation for prostate cancer: tested and proven. Lancet Oncol 2016 Jun 20; pii: S1470-2045(16)30150-4, doi: 10.1016/S1470-2045(16)30150-4 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Adenokarcinom prostaty s metastatickým šířením do mandibuly

Karcinom prostaty je jednou z nejčastějších malignit mužů. Má tendenci metastazovat do kostí, přesto je šíření do mandibuly vzácné. Vzhledem k nevšednímu výskytu metastáz v dolní čelisti představuje jejich diagnóza výzvu jak pro urology, tak pro stomatology.

PET diagnostika kostních metastáz při izolovaném vzestupu PSA u pacientů s nádorem prostaty

Prezentovaná práce zkoumala využití alternativní metody k diagnostice kostního postižení u pacientů s předpokládanou recidivou karcinomu prostaty při stoupajícím PSA.

Charakteristika a prediktory únavy u mužů na androgen-deprivační terapii − kohortová studie

Americká klinická studie prokázala výskyt klinicky významné únavy u pacientů na androgenní deprivaci oproti mužům po prostatektomii a mužům bez anamnézy karcinomu prostaty. Vážnější komorbidity a vyšší Gleasonovo skóre se zdají být prediktory zvýšené únavy u těchto pacientů.Všechny novinky