Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Denosumab chrání před vznikem kostních metastáz

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 8.4.2016

Denosumab chrání před vznikem kostních metastáz

Řada onemocnění, jež měla v minulosti akutní průběh, se s rozvojem moderní léčby mění spíše v chronická. Příkladem je rovněž karcinom prostaty. Muži mohou s tímto novotvarem žít i řadu let, významnou příčinou jejich morbidity a mortality jsou však kostní metastázy. Poměrně novou terapeutickou možností v prevenci a léčbě kostních metastáz je monoklonální protilátka denosumab, která inhibuje činnost osteoklastů přes blokádu ligandu RANKL.

Použití denosumabu v primární prevenci kostních metastáz u mužů s dosud nemetastatickým, kastračně rezistentním karcinomem prostaty sledovala práce uveřejněná v časopisu Lancet v roce 2012.

Design studie

Tato dvojitě zaslepená studie III. fáze zahrnula celkem 1432 nemocných s vysokým rizikem vzniku kostních metastáz (hladina prostatického specifického antigenu [PSA] ≥ 8,0 μg/l a/nebo zdvojnásobení jeho koncentrace během ≤ 10 měsíců). Randomizováni byli k podávání buď 120 mg denosumabu každé 4 týdny, nebo placeba. Randomizace byla stratifikovaná podle předchozí a probíhající chemoterapie a podle kritérií založených na hodnotě PSA. Primárním sledovaným parametrem byl čas do výskytu symptomatických i asymptomatických kostních metastáz nebo do smrti z jakékoliv příčiny.

Výsledky studie

Ukázalo se, že denosumab signifikantně prodloužil medián primárního sledovaného parametru o 4,2 měsíce (29,5 vs. 25,2 měsíce, hazard ratio [HR] 0,85, 95% CI 0,73–0,98; p = 0,028). Kromě toho denosumab prodloužil také čas do výskytu první metastázy (33,2 vs. 29,5 měsíce, HR 0,84, 95% CI 0,71–0,98; p = 0,032).

Četnost nežádoucích účinků byla v obou skupinách podobná, s výjimkou vyšší incidence osteonekrózy čelisti a hypokalcemie u pacientů léčených denosumabem. Tyto události ovšem byly poměrně vzácné, osteonekróza čelisti se vyskytla u 5 % nemocných, kteří byli léčeni denosumabem, hypokalcemie pak u 2 % pacientů na denosumabu a u < 1 % z placebové skupiny.

Závěr

Klinická studie amerických autorů přispěla k poznání, že monoklonální protilátka denosumab vykazuje protektivní efekt vůči vzniku kostních metastáz u mužů s karcinomem prostaty.

(ond)

Zdroj: Smith M. R., Saad F., Coleman R. et al. Denosumab and bone-metastasis-free survival in men with castration-resistant prostate cancer: results of a phase 3, randomised, placebo-controlled trial. Lancet 2012 Jan 7; 379 (9810): 39−46; doi: 10.1016/S0140-6736(11)61226-9. 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Matematický model přírůstku PSA může pomoci rozlišit mezi pacienty s agresivním a indolentním karcinomem prostaty

Strategie léčby karcinomu prostaty se odvíjí především od prognostických faktorů. Dostupná klinická vyšetření však nedovedou předpovědět agresivní průběh onemocnění. Longitudinální analýza kinetiky prostatického specifického antigenu (PSA) pomocí matematického modelu může pomoci odhalit pacienty s nepříznivou prognózou a agresivním průběhem onemocnění.

Změny v prognostických a terapeutických parametrech karcinomu prostaty v letech 1990−2010

Karcinom prostaty je onemocnění s celosvětově rostoucím počtem nově zachycených případů. Podle statistických údajů je nejčastějším nádorovým onemocněním mužů v rozvinutých zemích a po karcinomu plic druhou nejčastější příčinou úmrtí z onkologických důvodů. Analýza německých lékařů zhodnotila změny v prognostických a terapeutických parametrech karcinomu prostaty v letech 1990−2010.

Zdravotní i ekonomický přínos denosumabu

Kostní komplikace nádorových onemocnění jsou problémem nejen pro pacienta. Jde také o nezanedbatelnou ekonomickou zátěž pro zdravotnická zařízení a systémy, která se navíc zdá být zbytečně velká, protože ji lze současnými prostředky výrazně snížit.Všechny novinky