Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Karcinom prostaty: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Co vše přispívá ke vzniku kostních metastáz u karcinomu prostaty?

Specializace: onkologie urologie
Téma: Karcinom prostaty

Vydáno: 11.12.2016

Co vše přispívá ke vzniku kostních metastáz u karcinomu prostaty?

Kostní metastázy jsou jednou z hlavních příčin mortality a morbidity pacientů s pokročilým karcinomem prostaty. Současná léčba zahrnuje zejména paliativní přístupy, jež mají jen omezený efekt na dlouhodobé přežití těchto nemocných. Výzkum ukazuje, že metastazování karcinomu prostaty do kostí je také částečně ovlivněno mikroprostředím kostí.

Androgenní stimulace

Je dobře známým faktem, že buňky karcinomu prostaty jsou závislé na androgenní stimulaci. Androgeny vedou k proliferaci a inhibují apoptózu nádorových buněk. V případě kastračně rezistentního karcinomu prostaty se nádorové buňky stávají hypersenzitivní k androgenní stimulaci cestou upregulace receptorů pro androgen a zároveň dochází ke zvýšení autokrinní a parakrinní produkce androgenů. U progrese kastračně rezistentního karcinomu prostaty se uplatňuje také interleukin 6, který v buňkách spouští transkripci podobné sady genů jako při androgenní stimulaci.

Komplexní proces

Tvorba metastáz je komplexní proces zahrnující angiogenezi, lokální migraci, invazi, intravazaci, cirkulaci, extravazaci a kolonizaci nového místa. Invaze buněk karcinomu prostaty je spojena s částečnou degradací extracelulární matrix. S tímto procesem jsou asociované některé proteinázy, a to zejména matrixové metaloproteinázy (MMP) a serinové proteinázy typu urokinázového aktivátoru plasminogenu (uPA). Důležitou součástí extracelulární matrix je také fibronektin a bylo prokázáno, že prostatický specifický antigen (PSA) je serinová proteináza schopná degradovat právě fibronektin.

Řada interakcí a faktorů

V rámci kostního metastazování karcinomu prostaty hraje roli taktéž dvoustranná parakrinní interakce mezi buňkami tumoru a endoteliemi kostní dřeně. Při procesu kolonizace nádorových buněk v kosti se dále významně uplatňují integriny. Nádorové buňky produkují integriny, které jsou rovněž exprimovány na osteoklastech a usnadňují šíření nádoru v kosti. Výzkum ukazuje i na možnost tzv. chemoatrakce, tedy přitahování buněk karcinomu prostaty do kostí pomocí různých faktorů. Kost produkuje chemotaktické látky, jež atrahují tyto buňky. Dalším zjištěným faktem je, že osteoblasty produkují růstové faktory, které mohou opět stimulovat růst metastáz. Komunikace mezi nádorovými buňkami a osteoklasty či osteoblasty významně ovlivňuje proces remodelace kosti. 

Význam pro nové terapeutické strategie

Jelikož není pochyb o tom, že proces kostního metastazování je komplexní, má velký smysl další výzkum. Detailnější porozumění interakcím mezi nádorovými buňkami a kostním mikroprostředím tak může být klíčové s ohledem na vývoj nových léčebných strategií.

(eza)

Zdroj: Jung-Kahn J. et al. Steps in prostate cancer progression that lead to bone metastasis. Int J Cancer 2011; 128 (11): 2545−2561, doi: 10.1002/ijc.26024.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Současné možnosti léčebného ovlivnění kostních metastáz u kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Karcinom prostaty patří mezi nejčastější tumory postihující muže vyššího věku. Přehledový článek zveřejněný v roce 2016 se zabýval porovnáním kyseliny zoledronové, denosumabu a radia-223, tedy látek s cíleným účinkem na kostní tkáň, které se uplatňují v léčbě kostních metastáz u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty.

Zvyšuje karcinom prostaty riziko kolorektálního karcinomu?

Každý šestý pacient s karcinomem prostaty má podle dostupných údajů další primární malignitu. Mezi různými druhy těchto malignit má zvláštní klinický význam kolorektální karcinom, protože jeho riziko může být zvýšeno léčbou karcinomu prostaty.

Obezita, adipokiny a karcinom prostaty

Obezita se pojí s takovými chorobami, jako je diabetes mellitus, arteriální hypertenze nebo ateroskleróza koronárních tepen, představuje však rovněž nezanedbatelný rizikový faktor vzniku nádorových onemocnění, mimo jiné novotvarů prostaty.Všechny novinky