Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hyperfosfatemie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Příznivé účinky sevelameru na kardiovaskulární rizikové faktory u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

Specializace: dětská nefrologie nefrologie
Téma: Hyperfosfatemie

Vydáno: 10.9.2016

Příznivé účinky sevelameru na kardiovaskulární rizikové faktory u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

Sevelamer prostřednictvím svých pleiotropních účinků příznivě ovlivňuje funkci endotelu a snižuje mortalitu pacientů s chronickým onemocněním ledvin (CKD).

Poškození endotelu u pacientů s CKD

Chronické onemocnění ledvin (CKD) mnohonásobně zvyšuje kardiovaskulární riziko pacientů, a to ještě více než diabetes nebo hypertenze. Pacienti s 5. stupněm CKD (terminální selhání ledvin, ESRD − end stage renal disease) mají proti běžné populaci 10−20násobně vyšší riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin. Kardiovaskulární následky CKD a ESRD vznikají na podkladě endotelové dysfunkce. Na poškození endotelu se u těchto pacientů podílí řada faktorů, především uremické toxiny, hyperfosfatémie, hyperurikémie, reaktivní formy kyslíku nebo produkty pokročilé glykace (AGEs − advanced glycation end products).

Nekalciové vazače fosfátů v léčbě hyperfosfatémie

Sevelamer je nekalciový vazač fosfátů, který se neabsorbuje z trávicího traktu. Používá se pro léčbu hyperfosfatémie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin a u dialyzovaných osob. Bylo zjištěno, že sevelamer snižuje také absorpci AGEs, bakteriálních toxinů a žlučových kyselin, což má za následek snížení zánětlivých, oxidačních a aterogenních procesů.

Několik studií také ukázalo, že na rozdíl od kalciových vazačů vede podávání nekalciových vazačů fosfátů k menšímu rozvoji vaskulárních kalcifikací. Podávání sevelameru pacientům ve 2.−4. stadiu CKD významně snižovalo hladiny glykovaného hemoglobinu, AGEs, fibroblastového růstového faktoru 23 (FGF-23), kyseliny močové a celkového a LDL cholesterolu, došlo ke snížení zánětlivých markerů a zvýšení obrany proti AGEs. Snížení cirkulujícího FGF-23 naznačuje, že sevelamer může snižovat riziko hypertrofie levé komory. Studie také ukázaly, že sevelamer u pacientů s CKD zvyšuje dilataci tepny zprostředkovanou průtokem (FMD − flow-mediated dilatation), a má tedy příznivý vliv na funkci endotelu.

Studie INDEPENDENT

Ve studii INDEPENDENT-CKD, která po dobu 36 měsíců porovnávala predialyzační podávání sevelameru a kalcium-karbonátu, bylo zjištěno, že pouze sevelamer snižoval celkovou mortalitu. Studie INDEPENDENT-HD trvající 24 měsíců prokázala zlepšené přežívání pacientů, u kterých již byla zahájena dialýza a užívali sevelamer, proti těm, kteří užívali kalcium-karbonát.

Závěr

Sevelamer je podáván pacientům s CKD a ESRD pro léčbu hyperfosfatémie. Má však i řadu dalších účinků, které nejsou zprostředkované vazbou fosfátů ve střevech. Tyto pleiotropní účinky se podílejí na pozitivním vlivu sevelameru na endotel a na snížení mortality pacientů.

(blu)

Zdroj: Rastogi A. Sevelamer revisited: pleiotropic effects on endothelial and cardiovascular risk factors in chronic kidney disease and end-stage renal disease. Ther Adv Cardiovasc Dis 2013 Dec; 7 (6): 322−342.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sevelamer pro kardiovaskulární zdraví pacientů v predialyzačním stadiu chronického onemocnění ledvin

Následující článek přináší přehledné shrnutí vztahu hyperfosfatémie, koronárních kalcifikací a terapie vazači fosfátů u dialyzovaných pacientů a nalezené shody či odlišnosti u pacientů v predialyzačním stadiu chronického onemocnění ledvin.

Sevelamer efektivně snižuje hladinu fosfátu v krvi u hemodialyzovaných pacientů

Hyperfosfatémie u pacientů s pokročilou chronickou renální insuficiencí je spojena s nepříznivými komplikacemi, mezi něž patří například vaskulární kalcifikace a vyšší míra úmrtnosti. Ze studie čínských vědců vyplývá, že terapie sevelamerem u hemodialyzovaných pacientů efektivně snižuje fosfatémii a snižuje tak morbiditu i mortalitu nemocných.

Sevelamer-karbonát v léčbě hyperfosfatémie u pacientů s chronickým ledvinným onemocněním

Hyperfosfatémie (vysoká hladina fosfátu v krvi) je běžnou a závažnou komplikací chronického ledvinného onemocnění (CKD). Je spojena se zvýšenou morbiditou (včetně zvýšení rizika rozvoje kardiovaskulárního onemocnění) i mortalitou, a to u pacientů na dialýze i nedialyzovaných. V běžné klinické praxi se u pacientů s pokročilým CKD hyperfosfatémie koriguje kombinovaným přístupem založeným na restrikci fosfátů ve stravě a podáváním vazačů fosfátů.Všechny novinky