Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hyperfosfatemie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Klinické a ekonomické aspekty terapie sevelamerem u pacientů v konečné fázi renálního selhání

Specializace: dětská nefrologie nefrologie
Téma: Hyperfosfatemie

Vydáno: 8.11.2016

Klinické a ekonomické aspekty terapie sevelamerem u pacientů v konečné fázi renálního selhání

Kontrola fosfatémie u pacientů s chronickým renálním selháním je stále velkou terapeutickou výzvou. Navzdory pokrokům dialyzačních technik se nejméně u čtvrtiny pacientů nedaří dosáhnout optimálních hladin fosfátů v krvi. Přehledová práce se zabývá účinky sevelameru v terapii hyperfosfatémie z klinického i ekonomického hlediska.

Úvod

V posledních desetiletích byl zaznamenán výrazný pokrok v terapii konečných fází renálního selhávání. Nicméně kontrola hladiny fosfátu v krvi je u této skupiny pacientů stále velkým problémem. Terapeutické hladiny fosfatémie stanovené v guidelines se podle statistik podaří dosáhnout u 53–75 % pacientů. Retence fosfátů při chronickém selhávání ledvin je přitom vnímána jako významný rizikový faktor pro rozvoj kardiovaskulárních chorob. Kromě dialyzačních technik a nízkofosfátové diety se uplatňují vazače fosfátů, mezi něž patří sevelamer. Jedná se o látku ze skupiny iontoměničů, která váže fosfáty v trávicím traktu a snižuje jejich vstřebávání do organismu. Kromě toho také snižuje hladinu LDL cholesterolu v krvi.

Klinický efekt terapie

Různé klinické studie srovnávaly riziko vaskulární kalcifikace mezi sevelamerem a fosfátovými vazači na bázi vápníků. I když jsou výsledky klinických studií nekonzistentní, zdá se, že terapie sevelamerem zpomaluje progresi vaskulární kalcifikace v porovnání s fosfátovými vazači na bázi vápníku. Sevelamer také účinně snižuje hladinu kalcémie, parathormonu a LDL cholesterolu u nemocných s chronickou renální insuficiencí. Iniciativa pro kvalitu výsledků u ledvinových onemocnění (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) tak navrhuje preferenčně používat fosfátové vazače bez obsahu vápníku u dialyzovaných pacientů se závažnou kalcifikací cév a/nebo měkkých tkání, u jedinců s hyperkalcémií nebo hladinou parathormonu < 3,9 mmol/l.

Z hlediska mortality jsou výsledky studií také nekonzistentní, i když některé práce naznačují, že terapie sevelamerem signifikantně snižuje mortalitu u nemocných v porovnání s fosfátovými vazači na bázi vápníku.

Ekonomické aspekty terapie

Dalším důležitým aspektem při použití sevelameru je otázka ceny, která je vyšší než v případě terapie fosfátovými vazači na bázi vápníku. Pokud však terapie sevelamerem může snížit náklady na zdravotní služby, včetně nákladů za případné hospitalizace, jeho využití je opodstatněné i přes vyšší cenu. Studie DCOR například prokázala, že terapie sevelamerem snižuje riziko hospitalizace o 30 %, což může kompenzovat náklady na použití léku. Analýzy studií také poukazují na skutečnost, že terapie sevelamerem zvyšuje kvalitu života nemocných.

Závěr

Ze závěrů citovaného přehledového článku vyplývá, že sevelamer je velmi užitečným lékem pro kontrolu fosfatémie, redukci hyperkalcémie a snížení rizika adynamické choroby kostí s pravděpodobným efektem na zpomalení progrese cévní kalcifikace a možné snížení míry úmrtnosti. Vyšší ekonomická náročnost je kompenzována snížením rizika hospitalizace a zvýšením kvality života nemocných.

(holi)

Zdroj: Ossareh S. Clinical and economic aspects of sevelamer therapy in end-stage renal disease patients. Int J Nephrol Renovasc Dis 2014; 7: 161–168, doi: 10.2147/IJNRD.S41626.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sevelamer je ve srovnání s kalciovými vazači pravděpodobně spojen s nižší mortalitou pacientů s kostní nemocí způsobenou chronickou insuficiencí ledvin

Minerálová dysbalance a kostní změny spojené s chronickým onemocněním ledvin jsou spojeny s nepříznivými výsledky léčby – ovlivňují kvalitu, ale i délku života. Typické jsou vysoké hladiny fosfátu a ve snaze o jejich ovlivnění jsou podávány fosfátové vazače. Systematická analýza, kterou provedli autoři z kanadského Hamiltonu, byla zaměřena na srovnání dostupných fosfátových vazačů u této skupiny pacientů.

Sevelamer snižuje riziko rozvoje hypomagnezémie u hemodialyzovaných pacientů

Užívání sevelameru je spojeno se zpomalením progrese cévních kalcifikací. Tento pozitivní vliv na cévní stěnu je důsledkem snížení hladiny fosforu v séru, ale mohou se na něm podílet i další účinky sevelameru. Protektivní vliv na cévní stěnu má rovněž hořčík. Nedávno publikovaná studie se zabývala možným vlivem sevelameru na hladinu hořčíku v séru.

Nákladová efektivita léčby hyperfosfatémie v predialyzačním stadiu chronického selhání ledvin: sevelamer je ekonomicky výhodnou volbou

Nasazování sevelameru jakožto léku první volby mnohdy komplikuje jeho vyšší cena. Nedávno provedená rozsáhlá studie však naznačuje, že opak je pravdou a tato terapie vychází z nákladového hlediska výhodně.Všechny novinky