Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hypercholesterolémie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Vliv kombinace nutraceutik na remodelaci levé komory srdeční u osob s metabolickým syndromem

Specializace: kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hypercholesterolémie

Vydáno: 1.5.2017

Vliv kombinace nutraceutik na remodelaci levé komory srdeční u osob s metabolickým syndromem

Níže prezentovaná randomizovaná studie sledovala efekt kombinace nutraceutik (500 mg berberinu, 3 mg fermentované rýže monakolinu K, 10 mg polikosanolu) přidaných ke standardní léčbě metabolického syndromu na inzulinovou rezistenci a další parametry.

Úvod

Metabolický syndrom (MS), charakterizovaný viscerální obezitou, inzulinovou rezistencí a zvýšeným kardiovaskulárním rizikem, je jevem s neustále narůstající prevalencí v populaci. Současná léčba spoléhá na změnu životního stylu a farmakoterapii jednotlivých složek MS, zatím však není k dispozici léčba zaměřená na patofyziologii inzulinové rezistence u nediabetických pacientů s MS. U pacientů s arteriální hypertenzí i MS je častým jevem také hypertrofie levé komory přetrvávající u velké části pacientů i přes optimální léčbu. 

Kombinace nutraceutik

Dosavadní výsledky ukazují příznivý vliv kombinace berberinu, monakolinu a polikosanolu (AP) na pokles LDL cholesterolu a inzulinové rezistence. Další výsledky přinesla prospektivní studie italských autorů.

Design studie

Do studie bylo zařazeno 59 pacientů s MS, kteří byli po dobu 18 týdnů léčeni AP nebo placebem. U všech pacientů bylo provedeno echokardiografické vyšetření a ultrazvukové zhodnocení vaskulární reaktivity stanovením průtokem zprostředkované arteriální dilatace. Všichni pacienti měli dobře kontrolovanou hypertenzi při vstupu do studie i po celou dobu jejího trvání. Jen malá část sledovaných osob vykazovala při zařazení do studie známky hypertrofie levé komory srdeční a/nebo koncentrické remodelace levé komory.

Výsledky

Po 18 týdnech léčby došlo ve skupině s AP kromě snížení celkového cholesterolu o 0,8 mmol/l (p < 0,001) k signifikantnímu poklesu systolického krevního tlaku průměrně o 5 mm Hg (p = 0,037), hmoty levé komory o 11,9 g (p = 0,006) a zlepšení průtokem zprostředkované arteriální dilatace (p = 0,021). Byl také pozorován trend ke zlepšení diastolické funkce. V placebové skupině tyto změny pozorovány nebyly.

Závěr

Tyto účinky AP lze vysvětlit na základě experimentálních dat. Na zvířecích modelech byl prokázán pozitivní efekt berberinu na remodelaci levé srdeční komory, krevní tlak, aktivaci sympatiku a diastolickou funkci stejně jako ovlivnění vaskulární reaktivity a endotelové funkce. Dle autorů této studie je tento efekt berberinu synergický s ostatními nepřímými účinky uvedené kombinace nutraceutik, tedy s redukcí inzulinové rezistence a zlepšením lipidového metabolismu. Fermentovaná rýže je nyní dokonce zařazena v nových doporučeních ESC/EA pro diagnostiku a léčbu dislipidemií.

(kry)

Zdroj: Carlomagno G., Pirozzi C., Mercurio V. et al. Effects of a nutraceutical combination on left ventricular remodeling and vasoreactivity in subjects with the metabolic syndrome. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2012; 22 (5): e13−e14, doi: 10.1016/j.numecd.2011.12.002.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinace nutričních doplňků zlepšuje inzulinovou senzitivitu u nemocných s metabolickým syndromem

Mají nutriční doplňky své místo v terapii metabolického syndromu? Zdá se, že jejich užívání má velmi příznivý vliv na hladiny lipidů. Zajímavý příspěvek k této diskusi přinesla i níže prezentovaná studie italských vědců.

Nutraceutika a jejich ovlivnění mírného kardiometabolického rizika

Tým italských autorů sledoval vliv nutraceutik na hladinu lipidů u osob se středním kardiovaskulárním rizikem a srovnával jejich efekt s léčbou pravastatinem.

Alternativní léčebné možnosti u hypercholesterolemie při intoleranci statinů

Jaké možnosti léčby mají pacienti, kteří netolerují statiny? Studie italských autorů hodnotí terapeutické postupy s důrazem na některé přírodní látky v kombinaci s hypolipidemikem.Všechny novinky