Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Psychologie hojení ran

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 30.3.2012

Psychologie hojení ran

Psychologové z Nového Zélandu nedávno publikovali závěry vycházející z přehledu současné literatury o možnostech využití psychologických postupů při hojení ran. Výzkum účinků psychických faktorů na hojení ran je ideálním psychoneuroimunologickým modelem, protože je možné dobře hodnotit klinický výsledek i biologické mechanismy, které ho zprostředkovávají. Velký zájem o tento výzkum ze strany biologů, psychologů i lékařů vedl v poslední době k získání nových poznatků v této oblasti.

Známé psychologické faktory, které ovlivňují hojení ran, zahrnují stres, zvládání situací, pozitivní ladění, lepší životní prostředí a sociální podporu. Důkazy ze studií shodně a opakovaně prokázaly, že reakce na psychický stres přímo ovlivňuje procesy zapojené do hojení ran. Výzkum odhalil několik biologických mechanismů, které se uplatňují při působení psychických faktorů na hojení ran, a poukazuje zejména na úlohu oxytocinu, vazopresinu, adrenalinu, kortizolu a redistribuce leukocytů. Navíc přibývá studií u pacientů, které prokázaly, že stres má významný, klinicky relevantní účinek na proces hojení. Psychický stres může ovlivnit hojení ran i nepřímo, protože někdy navozuje zdraví poškozující chování. Velmi povzbudivé jsou výsledky prvních studií, dokazující, že psychologické intervence mohou zlepšit hojení ran u klinických populací. Poslední studie ukázaly zejména příznivý pozitivní vliv sociální podpory, která může odvrátit nepříznivé účinky stresu.

Nové důkazy otevírají dveře využívaní psychologických postupů při léčbě hojení ran. Současné poznatky o psychobiologických mechanismech navíc umožňují vývoj nových terapeutických postupů, které by mohly zlepšit klinické výsledky při hojení ran.

(zza)

Zdroj: Broadbent E, Koschwanez HE. The psychology of wound healing. Curr Opin Psychiatry 201(Dec 12). [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Canadian Bandaging Trial – porovnání dvou typů kompresivní bandáže u bércových vředů

Dobrou zprávou pro pacienty s bércovými vředy a jejich lékaře je výsledek kanadské studie, který jim ponechává možnost výběru mezi dvěma typy kompresivní bandáže – čtyřvrstvým obvazem a krátkotažnou bandáží. Oba typy bandáže se ukázaly jako stejně účinné.

Jsou svorky stejně bezpečné jako stehy při uzavření rány po náhradě kolenního kloubu?

Uzávěr a hojení operační rány, jako je například operační rána po náhradě kolenního kloubu, hraje vždy významnou roli v operačním úspěchu. Způsob přiblížení okrajů rány s minimálním napětím a následné zhojení rány je podstatné pro chirurgický výsledek. Dostupná literatura dosud různě hodnotí způsob uzavření rány co se týče účinnosti, ekonomiky léčení, míry komplikací a kosmetického výsledku.

Terapie rázovou vlnou při hojení ran

Nedávno byla zavedena nová adjuvantní metoda léčby akutních i chronických ran – terapie rázovou vlnou. Slibné výsledky preklinických a klinických studií naznačují, že by tato metoda mohla podporovat hojení ran s minimem nebo zcela bez nežádoucích účinků.Všechny novinky