Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Je bezbuněčná dermální matrix lepší než standardní léčba diabetických vředů?

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 9.3.2010

Je bezbuněčná dermální matrix lepší než standardní léčba diabetických vředů?

Léčba diabetických vředů pomocí bezbuněčných kožních štěpů je podle randomizované kontrolní studie publikované v International Wound Journal mnohem rychlejší a úspěšnější než standardní léčba.

Hlavním cílem studie bylo porovnání úspěšnosti dvanáctitýdenní léčby standardním způsobem a pomocí bezbuněčných kožních štěpů. Dalším cílem pak bylo porovnání času potřebného k dosažení kompletní reepitelizace bez drenáže.

Pro léčbu pomocí kožního štěpu bylo náhodně vybráno 47 pacientů (skupina A), pro léčbu standardním postupem 39 pacientů (skupina B). Většina pacientů trpěla diabetem druhého typu a obezitou a všichni byli v průběhu studie pod metabolickou kontrolou. Průměrná velikost kožního defektu ve skupině A byla 3,6 cm2 a ve skupině B 5,1 cm2.

Pacientům skupiny A byl jednorázově aplikován humánní acelulární dermální štěp, který byl připevněn stehem či svorkou a byl překryt neadherujícím obvazem s obsahem stříbra. Další obvazy s hydrogelem nebo vlhká gáza byly aplikovány rutinně dle určení autorů studie.

Ve druhé skupině bylo využito principu vlhkého hojení pomocí alginátů, pěn, hydrokoloidů nebo hydrogelů dle určení ošetřujících lékařů. Ve většině případů se obvazy denně měnily. V obou skupinách léčba trvala buď do úplné reepitelizace, nebo maximálně dvanáct týdnů.

Kompletního vyhojení dosáhlo ve skupině A 69,6 % pacientů v průměru za pět až sedm týdnů. V druhé skupině dosáhlo plné reepitelizace 46,2 % pacientů, a to průměrně za šest až osm týdnů.

Podle komentáře Dr. Sheehana jsou výsledky studie částečně zkresleny, neboť lokalizace i velikost diabetických vředů, která hraje zásadní roli v procesu hojení, se mezi oběma skupinami lišila. Přesto jsou výsledky povzbuzující a mohou znamenat další možnost léčby diabetických vředů.

(jas)

Zdroj: International Wound Journal 2009, Volume 6, Issue 3, Pages: 196–208. DOI: 10.1111/j.1742-481X.2009.00585.x

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Stres a deprese jako příčina kožních chorob

Konsenzus, že kožní onemocnění je silně asociováno s psychickými obtížemi či nemocí, je všeobecně známý. Nikdy v minulosti však nebyly studovány konkrétní faktory vedoucí ke zhoršení kožních nemocí.

Matematický model ischemické rány

Matematické modelování může napomoci implementovat nové postupy a strategie v léčbě a hojení chronických ran. Výsledkem biomedicínského výzkumu odborníků z Ohio State University bylo vytvoření modelu špatně se hojících ran ischemického typu, což je běžná komplikace hojení ran u nemocných s diabetem, vysokým krevním tlakem či obezitou.

Účinek profylaktické dávky nízkomolekulárních heparinů na hojení ran

Hluboká žilní trombóza se i ve vyspělých zdravotnických zemích vyskytuje u 50–70 % pacientů, kteří podstoupili velký chirurgický či ortopedický zákrok a nebyla jim profylakticky podávána antitrombotika. Podávání nízkomolekulárních heparinů však kromě profylaxe trombóz může způsobovat i komplikace v hojení ran.Všechny novinky