Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hojení ran: Kazuistiky
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Efekt vysokonapěťové pulzní stimulace u léčby dekubitů potvrzen

Specializace: dětská chirurgie chirurgie všeobecná interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hojení ran

Vydáno: 3.6.2012

Efekt vysokonapěťové pulzní stimulace u léčby dekubitů potvrzen

Dekubity vznikají na základě dlouhodobého tlaku na tkáň mezi kostním výčnělkem a podkladem. Dochází k okluzi kapilár a ischemii tkáně. Proleženiny jsou častým problém zejména u starších pacientů a pacientů upoutaných na invalidní vozík či lůžko.

Výsledkem neléčených dekubitů je poškození i hlouběji položených tkání (tukové vrstvy, fascie, svaly i kosti). Nevhodně léčené proleženiny mohou vést až k vážným komplikacím, jako je osteomyelitida, septikemie či v extrémních případech i smrt. Terapie představuje velkou finanční zátěž pro zdravotnický systém i samotného pacienta. Snahou lékařů je proto léčbu co nejvíce zefektivnit a urychlit.

Cílem citované studie bylo ověření účinnost vysokonapěťové jednofázové pulzní stimulace (high voltage monophasic stimulation, zkr. HVMS) v léčbě dekubitů. Pokus zahrnoval 58 pacientů s proleženinami, kteří byli rozděleni do 2 srovnávacích skupin. Obě skupiny (A i B) byly léčeny farmakologicky za užití lokálních koupelí v hypermanganu draselném, obkladů s fibrolanem, iroxolem, kolistinem a vlhkého krytí napuštěného desetiprocentním roztokem chloridu sodného. Pacientům ve skupině A byla navíc indikována i terapie HVMS (100 µs, 100 Hz, 100 V) a to 1× denně 5 dní v týdnu po dobu 6 týdnů.

Celkově došlo k vyhojení 8 z 29 dekubitů u skupiny A, u skupiny B se jednalo pouze o 4 proleženiny z 29. Relativní změny v celkové ploše dekubitů byly 85,38 % ve skupině A versus 40,08 % u skupiny B. Změny délky (71,22 % skupina A versus 30,38 % skupina B), šířky (76,09 % skupina A versus 32,48 % skupina B), celkového objemu (20,69 % skupina A versus 9,39 % skupina B) a Gilman indexu (0,64 cm u skupiny A versus 0,28 cm u skupiny B) ukazovaly na vyšší účinnost hojení dekubitů kombinací farmakologické léčby a HVMS (P ≤ 0,001). V budoucnu lze tedy očekávat, že se léčba proleženin obohatí o použití HVMS.

(msd)

Zdroj: Andrzej Franek, et al. Effect of High Voltage Monophasic Stimulation on Pressure Ulcer Healing: Results From a Randomized Controlled Trial. Wounds research. Publikováno online dne 1. 11. 2011.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání mezi topickým užitím medu a mafenidacetátu v léčbě popálenin

V íránské studii bylo provedeno histologické i klinické porovnání čerstvých středně hlubokých popálenin ošetřených medem a mafenidacetátem ve dvou skupinách po padesáti náhodně vybraných pacientech. Ve skupině léčené medem se u 84 % vytvořila dostatečná epitalizace do sedmého dne a u 100 % do 21. dne.

Management hojení akutních ran a drobných poranění kůže

Přelom tisíciletí se nese ve znamení nových technologií, které velmi zefektivnily proces péče o rány. Moderní metody vlhkého hojení ran se staly nezbytnou součástí standardní terapie chronických nehojících se ran, které obvykle vyžadují koordinovanou multidisciplinární péči a těsnou spolupráci na ose lékař – sestra – pacient.

Aktivin B podporuje hojení ran

Hojení kožní rány je složitý proces, který zahrnuje zánětlivou reakci, tvorbu nové tkáně a tkáňovou remodelaci. Tvorby nové tkáně se účastní keratinocyty, které proliferují a migrují a tak se podílejí na epitelizaci nové tkáně. Byla objevena již řada růstových faktorů a cytokinů, které hrají klíčovou roli v hojení ran.Všechny novinky