Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hepatitida C: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Hepatitida C

Simeprevir v léčbě chronické virové hepatitidy C

Simeprevir v léčbě chronické virové hepatitidy C

Simeprevir je přímo působící antivirotikum schválené pro léčbu chronické infekce virem hepatitidy C (HCV). Jeho zařazení do léčebných kombinací vedlo k dosažení vyšší setrvalé virologické odpovědi jak u dosud neléčených pacientů, tak u těch, kteří již léčeni byli.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie infekční lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hepatitida C
Doporučení European Association for the Study of the Liver k léčbě chronické hepatitidy C z roku 2016

Doporučení European Association for the Study of the Liver k léčbě chronické hepatitidy C z roku 2016

Infekce virem hepatitidy C (HCV) je hlavní příčinou chronických jaterních onemocnění. Odhaduje se, že celosvětově je infikováno až 180 milionů lidí, většina z nich si ale není infekce vědoma. Léčba pacientů s HCV zvláště v posledních letech velmi pokročila, a to díky lepšímu pochopení patofyziologie nemoci a vývoji nových léků. V září 2016 byla vydána nová doporučení European Association for the Study of the Liver (EASL), která se léčbě HCV podrobně věnují.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie infekční lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hepatitida C
Diagnostika virových hepatitid v kostce – zorientujte se (nejen) v sérologii

Diagnostika virových hepatitid v kostce – zorientujte se (nejen) v sérologii

Cílový orgán – játra – by se dal označit za to jediné, co má pět virů hepatitidy společného. Jejich diagnostika, a zejména ta sérologická, ovšem může představovat problém.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie infekční lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hepatitida C
Choroby jater v ordinaci praktického lékaře – význam jaterních testů

Choroby jater v ordinaci praktického lékaře – význam jaterních testů

Škála onemocnění jater je velmi rozmanitá a jejich léčba obvykle přísluší specialistům – gastroenterologům-hepatologům. Praktik má však zásadní místo v jejich prvním záchytu a diagnostice.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie infekční lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hepatitida C
Prevalence Q80K polymorfismu NS3 domény proteázy viru hepatitidy C genotypu 1 u pacientů v evropském regionu

Prevalence Q80K polymorfismu NS3 domény proteázy viru hepatitidy C genotypu 1 u pacientů v evropském regionu

Nová studie prokazuje překvapivě nízký výskyt Q80K polymorfismu NS3 domény proteázy viru hepatitidy C genotypu 1 u evropských pacientů v porovnání s dříve publikovanými daty získanými od pacientů ze Severní Ameriky, u kterých byla zjištěna vysoká Q80K prevalence.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie infekční lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hepatitida C
Doporučené postupy léčby chronické hepatitidy C v ČR

Doporučené postupy léčby chronické hepatitidy C v ČR

Doporučení pro diagnostiku a terapii infekce virem hepatitidy C byla vytvořena členy pracovních skupin pro virové hepatitidy České hepatologické společnosti ČLS JEP a Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP a jsou založena především na doporučeních vydaných Evropskou asociací pro studium jater (EASL) z dubna 2015.   celý článek
Specializace: gastroenterologie a hepatologie infekční lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Hepatitida C