Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Hemofilie: Novinky
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Zajímavé odkazy
Klasifikace hemofilie
Další...
 

Náklady na léčbu hemofilie v ČR

Specializace: hematologie
Téma: Hemofilie

Vydáno: 3.1.2016

Náklady na léčbu hemofilie v ČR

Terapie či profylaxe hemofilie patří k nejnákladnějším druhům zdravotní péče. Je však třeba si uvědomit, že se jedná o velmi malý počet pacientů. Pravdou také je, že díky nastavení cenových mechanismů v České republice jsou zdejší náklady na léčbu hemofilie nižší než ve většině evropských států. Naopak kvalita léčby je v Česku zcela jistě na evropské úrovni.

Léčivé přípravky obsahující koagulační faktor VIII, případně další koagulační faktory, podléhají v ČR regulaci výše maximální ceny a výše i podmínek úhrady. Průměrné roční náklady veřejného zdravotního pojištění činí 932 925 Kč na jednoho pacienta, tj. přibližně 34 tisíc €.

Nejnižší roční lékové náklady jsou u pacientů léčených tzv. on-demand (tedy pouze při krvácení) a činí zhruba 24 tisíc €. Nejvyšší jsou pak u pacientů léčených tzv. profylaxí (tedy dlouhodobým preventivním podáváním léku ve snaze předejít krvácení a zabránit dalšímu poškození kloubů, eventuálně až invalidizaci pacienta). Ty se pohybují kolem 64 tisíc € na pacienta ročně. V evropském kontextu je průměrná výše nákladů na léčbu osob s hemofilií v Česku u dolní hranice rozpětí nákladů, které se pohybují mezi 30 a 150 tisíci € na jednoho pacienta ročně.

Z hlediska výše základní úhrady v ČR neexistují rozdíly v tzv. základní úhradě pdFVIII (faktoru vyrobeného z lidské plazmy) a rFVIII (rekombinantního faktoru). To lze v evropském kontextu považovat za poměrně neobvyklé.

I přes tyto uváděné zdánlivě vysoké náklady není hemofilie jako celek zásadním ekonomickým problémem, neboť takto nákladných pacientů je minimum. Na druhé straně zároveň řada osob s hemofilií nepotřebuje léčbu žádnou nebo jen minimální. Existují mnohá onemocnění, která sice v přepočtu na jednotlivce nejsou tak nákladná jako hemofilie, ale z celkového objemu prostředků vynakládaných ze zdravotního pojištění odčerpají mnohonásobně větší část. Počet osob s hemofilií je malý a konstantní a není důvod se obávat, že by se v budoucnu významněji měnil.

V aktuálně platné úhradové vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR jsou v příloze 14 ve skupině léčiv vyjmutých z lékového paušálu uvedeny také koagulační faktory, tedy i koagulační faktor VIII. Respektováním této úhradové vyhlášky pak svůj díl zodpovědnosti za léčbu hemofilie přijímají i plátci péče, tedy zdravotní pojišťovny. Společně se zdravotníky tak vytvářejí prostor pro další zlepšování péče o osoby s touto vzácnou, ale závažnou vrozenou chorobou.

(eza)

Zdroj: Suchopár J. Jak moderní přístupy snižují náklady na léčbu? Focus agency, tisková zpráva ze dne 7. 10. 2015.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hemofilie a stárnoucí populace: bariéry compliance k léčbě

Starší pacienti představují obecně rizikovou skupinu z hlediska polypragmazie a zatížení chronickými onemocněními. Pacienti s hemofilií A nebo B se nyní dožívají očekávané délky života mužské populace, což platí zejména pro země s vysokou úrovní zdravotní péče. Optimální péče o stárnoucí populaci s hemofilií je předmětem nedávno publikovaného nástinu studie, která bude během 12 měsíců zkoumat compliance k léčbě.

Úroveň léčby hemofilie v dětském věku předurčí další život hemofilika

Úroveň léčby hemofilie v dětském věku předurčí další život hemofilika. Podaří-li se díky efektivní a moderní terapii zabránit poškození pohybového aparátu dítěte, má šanci na normální život i v dospělosti.

Moderní přístupy k léčbě hemofilie v současném českém zdravotnictví a jejich vliv na kvalitu života

Hemofilie je dědičné onemocnění, jehož podstatou je deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo koagulačního faktoru IX (hemofilie B). Typické je krvácení, jehož závažnost je závislá právě na hladině faktoru VIII nebo IX.Všechny novinky