Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Zvýšení koncentrace močoviny ve sklivcové tekutině u hemodialyzovaných pacientů s glaukomem

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 27.12.2009

Zvýšení koncentrace močoviny ve sklivcové tekutině u hemodialyzovaných pacientů s glaukomem

Zvýšení nitroočního tlaku v průběhu hemodialýzy je známé jak u pacientů bez očního onemocnění, tak u pacientů s glaukomem. Nejčastěji zmiňovaným důvodem tohoto zvýšení je náhlý pokles osmolarity plazmy, který způsobí nárůst v produkci komorové tekutiny. Dále bylo navrženo, že za vzrůst nitroočního tlaku v průběhu dialýzy může zhoršený odtok komorové vody. Tuto domněnku podporuje fakt, že většina pacientů, kterým během dialýzy stoupá nitrooční tlak, má zároveň úzký komorový úhel. Nedávno uveřejněná kazuistika se zabývala také možností, že za zvýšení nitroočního tlaku během dialýzy může postdialyzační („rebound“) vzestup koncentrace močoviny v krvi.

Kazuistika

Autoři této kazuistiky se pokusili zhodnotit vztah mezi změnami nitroočního tlaku a koncentrací močoviny v plazmě a sklivci před dialýzou a po skončení dialýzy. Muž ve věku 55 let si v průběhu dialýzy stěžoval na bolesti oka a měl zvýšený nitrooční tlak 38 mm Hg v levém oku s neovaskulárním glaukomem.

Neovaskulární glaukom byl u něj diagnostikován poměrně nedávno díky okluzi centrální retinální vény a nitrooční tlak byl udržován v normě pomocí medikace. Korigovaná zraková ostrost byla 9/10 na pravém oku a 4/10 na levém oku. Muž trpěl renálním selháním a pravidelně podstupoval hemodialýzu. Nitrooční tlak zvýšený během dialýzy se dařilo kontrolovat podáním hyperosmotické látky (300 ml 25% manitolu).

U tohoto muže byla zjištěna vysoká koncentrace močoviny ve sklivcové tekutině za dvě hodiny po hemodialýze (12,13 mmol/l). Koncentrace močoviny v krvi hodinu před dialýzou byla 20,70 mmol/l, za dvě hodiny po dialýze 4,28 mmol/l.

Závěr

Obvykle se má za to, že rychlé snížení plazmatické osmolarity výrazně zvyšuje nitrooční tlak v průběhu dialýzy. Navrženým mechanismem tohoto působení je přesun vody z plazmy do komorové tekutiny kvůli osmotické nerovnováze mezi těmito dvěma kompartmenty. Údaje této studie naznačují, že relativní zvýšení osmotického tlaku sklivcové tekutiny způsobené rychlým odstraněním močoviny z krve hemodialýzou vytváří nerovnováhu mezi plazmou a sklivcem, což způsobuje přesun vody do sklivcové dutiny a zvýšení nitroočního tlaku. V zúženém komorovém úhlu může navíc zvětšení objemu sklivce přispět k dalšímu zužování a zhoršení odtoku komorové vody.

(vek)

Zdroj: Ghaffariyeh A, et al. High vitreous urea rebound in a glaucoma patient with increased intraocular pressure during hemodialysis. Can J Ophthalmol 2009;44(5):e51.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hypotonie z nadměrné filtrace se při použití drenážních implantátů objevuje zřídka

Drenážní implantáty se používají k léčbě komplikovaných případů glaukomu, kde jiné způsoby léčby nejsou dostatečně účinné. Nejčastějšími komplikacemi při použití drenážních implantátů se zabývá následující text.

Spojitost normotenzního glaukomu s asymptomatickou ischemií mozku

V červencovém čísle medicínského časopisu Ophthalmology byly publikovány zajímavé výsledky studie, která se zabývala vztahem normotenzního glaukomu a němé (asymptomatické) ischemie CNS.

Antiglaukomatika a funkce respiračního a kardiovaskulárního systému

Studie publikovaná v odborném časopise Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics zkoumá možné výhody nasazení léčby latanoprostem u pacientů staršího věku s glaukomem otevřeného úhlu, kteří jsou léčeni timololem.Všechny novinky