Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Ztráta centrálního vidění po filtrujících operacích glaukomu

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 29.11.2007

Ztráta centrálního vidění po filtrujících operacích glaukomu

Ačkoliv výpadky zorného pole způsobené glaukomovým onemocněním typicky postupují směrem od periferie a zraková ostrost zůstává zachována, pacienti s rozsáhlými výpadky v zorném poli jsou ohroženi ztrátou centrálního vidění. Již dlouhou dobu se má za to, že obzvláště vysoké riziko ztráty centrálního vidění mají pacienti, kteří se podrobili filtrující operaci. Ostré výkyvy hodnot nitroočního tlaku (NOT), které se objevují v perioperačním období, se dávají do souvislosti s poškozením i zbývajících vláken zrakového nervu, která se nacházejí v oblasti makuly.

Nedávno zveřejněná studie se pokusila objasnit, do jaké míry filtrující operace skutečně podmiňují ztrátu centrálního vidění. Autoři v této studii sledovali soubor pacientů, kteří v letech 1998 až 2005 podstoupili trabekulektomii a před operací trpěli závažnými výpadky v zorném poli. U těchto pacientů autoři studie sledovali ztrátu centrálního vidění, která byla definována jako visus 20/200 a horší.

Výsledky

Ze 117 sledovaných pacientů, kteří podstoupili filtrující operaci, se u sedmi z nich (6 %) objevilo zhoršení centrálního vidění. Příčinou tohoto zhoršení byla makulopatie (ve třech případech), zvýšený nitrooční tlak (dva případy), zadní subkapsulární katarakta (jednou) a zánět (také jednou). Pacienti, u kterých se objevilo závažné zhoršení zrakové ostrosti, měli vyšší střední NOT a také vyšší procento chirurgických komplikací.

Závěr

Jaké závěry lze vyvodit z výsledků studie? Sami autoři uvádějí, že zhoršení centrálního vidění se může po provedení filtrující operace objevit, avšak není to obvyklé. Toto zhoršení má své specifické příčiny včetně zánětlivých, a jen v menší míře ho lze přičítat progresi glaukomatické atrofie optického nervu.

Ačkoliv hodnota prevalence ztráty centrálního vidění ve sledované skupině pacientů si zaslouží pozornost, je stále nižší než údaje uváděné v některých dříve zveřejněných studiích. Celkově tedy výsledky vyznívají ve prospěch provádění filtrujících operací u pacientů se závažnými výpadky zorného pole glaukomového původu.

(vek)

Zdroj: Rod Foroozan. Visual Loss and Glaucoma. Medscape 2007

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Progresi glaukomu je třeba hodnotit strukturálními i funkčními parametry

Pravděpodobnost progrese glaukomu by měla být hodnocena pomocí strukturálních i funkčních metod, protože výsledky všech měření používaných v současnosti se významně rozcházejí.

Selektivní laserová trabekuloplastika nesnižuje nitroční tlak více než argonová laserová trabekuloplastika

Selektivní laserová trabekuloplastika (SLT) je v léčbě vysokého nitroočního tlaku (NOT) pravděpodobně rovnocenná starší metodě, argonové laserové trabekuloplastice (ALT). K tomuto závěru dospěli autoři nedávné studie.Všechny novinky