Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Změny v tloušťce vrstvy nervových vláken u pacientů s glaukomem a zdravých subjektů

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 13.12.2012

Změny v tloušťce vrstvy nervových vláken u pacientů s glaukomem a zdravých subjektů

Cílem studie nedávno zveřejněné v časopise Eye bylo porovnat rychlost změn v tloušťce vrstvy nervových vláken u pacientů s glaukomem a věkově odpovídajících kontrol. Změny v tloušťce vrstvy nervových vláken byly přitom zjišťovány pomocí tří různých technik: skenovací laserovou polarimetrií s variabilní korneální kompenzací (VCC), se zesílenou korneální kompenzací (enhanced corneal compensation, ECC) a nakonec optickou koherentní tomografií s časovou doménou (OCT).

Celkem 61 pacientů s glaukomem a 33 odpovídajících zdravých kontrol bylo v půlročních intervalech vyšetřeno každou z uvedených technik a kromě toho i standardní automatickou perimetrií (SAP). Zjišťovány byly změny v celkové tloušťce vrstvy nervových vláken a průměrná odchylka u SAP.

Medián věku pacientů s glaukomem byl v době zahájení studie 64,4 (58,2–71,0) a u zdravých kontrol 62,4 (56,3–70,1). Medián počtu vyšetření za dobu tří let byl sedm v případě pacientů s glaukomem a šest v případě kontrol. Tloušťka vrstvy nervových vláken zjištěná při vstupním vyšetření byla významně nižší u pacientů s glaukomem než u kontrol (P < 0,01). Na druhou stranu se rychlost změn tloušťky vrstvy nervových vláken zjišťovaných v průběhu studie nelišila u pacientů a zdravých kontrol (P ≥ 0,19). Průměrná rychlost změny tloušťky vrstvy nervových vláken měřená pomocí VCC byla –0,18 μm za rok u pacientů a –0,37 μm u kontrol, hodnoty pro ECC byly –0,13 μm, respektive –0,31 μm za rok a při měření pomocí OCT pak 0,04 μm, respektive 0,61 μm za rok. Průměrná rychlost změn odchylky naměřené při SAP byla –0,20 dB za rok u pacientů a 0,03 dB u kontrol (P = 0,01).

Závěrem je možné konstatovat, že významné rozdíly v rychlosti změn odchylky naměřené při SAP u pacientů s glaukomem v porovnání se zdravými kontrolami nebyly provázené statisticky významnými rozdíly v rychlosti změn tloušťky vrstvy nervových vláken u skupiny pacientů s glaukomem a skupiny zdravých kontrol.

(vek)

Zdroj: OLeary N. et al: Rates of retinal nerve fibre layer thickness change in glaucoma patients and control subjects. Eye 2012 Oct 19; doi: 10.1038/eye.2012.202.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rychlost progrese výpadků zorného pole u pacientů s glaukomem

Cílem studie nedávno uveřejněné v časopise Acta Ophthalmologica bylo zhodnotit rychlost progrese výpadků zorného pole u pacientů s glaukomem a identifikovat faktory, které v běžné klinické praxi rychlost progrese ovlivňují.

Hodnocení prediktivních faktorů progrese glaukomových defektů zorného pole

Cílem studie uveřejněné v časopise Eye bylo zhodnotit, zda topografie terče zrakového nervu a tloušťka vrstvy nervových vláken sítnice zjištěné při vstupním vyšetření jsou prediktivním faktorem progrese glaukomových defektů.

Průměr cév sítnice je asociován s desetiletou incidencí glaukomu: závěry studie Blue Mountains Eye

V rámci populační kohortové studie byla zjišťována souvislost mezi kvantitativně měřeným průměrem cév oční sítnice a desetiletou incidencí primárního glaukomu s otevřeným úhlem .Všechny novinky