Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Vztah mezi časem stráveným venku a exfoliačním glaukomem nebo podezřením na exfoliační glaukom

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 9.2.2015

Vztah mezi časem stráveným venku a exfoliačním glaukomem nebo podezřením na exfoliační glaukom

Retrospektivní studie provedená ve Spojených státech hledala odpověď na otázku, jak ovlivňuje čas strávený venku v různých životních obdobích riziko vzniku exfoliačního glaukomu nebo podezření na exfoliační glaukom. Etiologie tohoto typu glaukomu zůstává z velké části nevysvětlena, nicméně jedním z vodítek, která mohou napomoci k jejímu odhalení, je častější výskyt v závislosti na větší vzdálenosti od rovníku.

Do studie bylo zařazeno 49 033 žen ze studie Zdraví zdravotních sester a 20 066 mužů z Návazné studie pracovníků ve zdravotnictví. Všem bylo nad 60 let a netrpěli glaukomem ani šedým zákalem. Všichni se anamnesticky podrobili očnímu vyšetření a vyplnili dotazníky zaměřené na čas strávený venku (< 1, 2–5, 6–10, > 11 hodin za týden) během dne (v době mezi 10. a 15. hodinou) ve třech životních obdobích: střední škola až do věku 24 let, ve věku 25–35 let a ve věku 36–59 let. Tyto údaje byly od žen získány v roce 2006 a od mužů v roce 2008. Účastníci studie byli požádáni o vyplnění dotazníku zaslaného každý druhý rok (ženy v letech 1980–2010 a muži v letech 1986–2010). Nově vzniklé případy onemocnění (223 žen a 38 mužů) byly potvrzeny ze záznamů ve zdravotnické dokumentaci. Statistická analýza byla provedena pomocí Coxova modelu proporcionálních rizik.

Přestože nebyla pozorována souvislost s delším časem stráveným venku v období mezi 25–35 lety nebo 36–59 lety, kohortově specifická multivariabilní adjustovaná analýza ukázala poměr rizik mezi ≥ 11 hodinami týdně strávenými venku v porovnání s ≤ 5 hodinami 2,0 (95% interval spolehlivosti = 1,30, 3,08). U žen byla tato asociace silnější, pokud v mladším dospělém věku bydlely v jižních šířkách.

Studie tedy zjistila, že klimatické faktory mohou hrát roli při vzniku exfoliačního glaukomu nebo podezření na něj, neboť více času stráveného venku v mládí bylo spojeno s vyšším rizikem vzniku tohoto typu glaukomu.

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Kang J. H., Wiggs J. L., Pasquale L. R. Relation between time spent outdoors and exfoliation glaucoma or exfoliation glaucoma suspect. Am J Ophthalmol. 2014 Sep; 158 (3): 605-14.e1.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 14x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Optická koherenční tomografie se spektrální doménou (SD-OCT) u dětí operovaných pro primární kongenitální glaukom

Studie sledovala různé parametry SD-OCT u dětí operovaných pro primární kongenitální glaukom a porovnávala je s kontrolami, přičemž byly zjištěny významné odchylky. Budoucí výzkum by se měl zaměřit na testování variability mezi jednotlivými vyšetřeními touto metodou a zhodnotit schopnost SD-OCT zjišťovat progresi onemocnění u dětí, které nejsou schopny spolehlivě podstoupit vyšetření zorného pole.

Trabekulektomie ve 21. století

Multicentrická průřezová studie, do které bylo zařazeno 428 očí 395 pacientů, si kladla za cíl zhodnotit účinnost a bezpečnost trabekulektomie ve Velké Británii.

Průnik lokálních antibiotik do oka

Studie hodnotila u pacientů podstupujících operaci katarakty průnik lokálně podávaných antibiotik chloramfenikolu, tobramycinu a netilmicinu do přední komory oka. Měřitelných koncentrací bylo dosaženo pouze u chloramfenikolu.Všechny novinky