Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Vzorce dodržování léčby antiglaukomatiky ve čtyřletém sledování

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 13.10.2016

Vzorce dodržování léčby antiglaukomatiky ve čtyřletém sledování

Řada pacientů s glaukomem má potíže s dodržováním léčby, odhady jejich podílu se liší od 30 do 80 %. Retrospektivní studie ze Spojených států amerických si kladla za cíl zhodnotit dlouhodobé vzorce dodržování léčby antiglaukomatiky a zjistit, zda vzorce ustálené během prvního roku léčby přetrvávají i následující 3 roky.

Metodika

Zařazeni byli pacienti ve věku nad 40 let, kterým byl v období mezi lety 2001 a 2012 diagnostikován glaukom s otevřeným úhlem a zahájena jeho léčba. Dodržování léčby se u každého účastníka hodnotilo na základě údajů lékárny o výdeji léčivého přípravku konkrétnímu pacientovi pomocí MPR (medication possession ratio; hodnotí poměr času, kdy má pacient přístup k léčivu). Vzorce dodržování v 1. a 4. roce sledování byly zjištěny pomocí modelování trajektorie ve skupinách (group-based trajectory modeling). Stabilita skupiny se hodnotila pomocí procenta pacientů, kteří zůstali ve stejné skupině v modelu 1. a 4. roku.

Výsledky

Analýzou dat od 1234 jedinců bylo odhaleno 5 různých vzorců dodržování léčby glaukomu. Tyto skupiny byly charakterizovány následovně:

  1. naprosté nedodržování (7,5 % osob v modelu v roce 1 a 15,6 % v roce 4),
  2. trvale velmi špatné dodržování (14,9 % osob v modelu v roce 1 a 23,4 % v roce 4),
  3. snižující se dodržování (9,5 % osob v modelu v roce 1 a 9,1 % v roce 4),
  4. trvale středně dobré dodržování (48,1 % osob v modelu v roce 1 a 37,0 % v roce 4),
  5. trvale velmi dobré dodržování (20,0 % osob v modelu v roce 1 a 15,0 % v roce 4).

Více než 90 % pacientů ve 4 skupinách s nejhoršími a nejlepšími vzorci adherence (skupiny 1, 2, 3, 5) si zachovalo vzorce z roku 1 i do roku 4. Pravděpodobnost změny skupiny byla nejvyšší u těch, kteří léčbu trvale dodržovali středně dobře (skupina 4). Osoby s nejlepší adherencí během 4 let byly nejčastěji běloši, vyššího věku, s příjmem > 60 000 $/rok a s větším počtem oftalmologických kontrol (p < 0,05 pro všechna srovnání).

Závěr

U většiny pacientů, kterým byla nově předepsána antiglaukomatika, odrážely vzorce dodržování léčby pozorované v průběhu prvního roku vzorce během následujících 3 let. Pomoc pacientům se suboptimálním vzorcem dodržování léčby během prvního roku po nasazení terapie by mohla významně ovlivnit její dlouhodobé dodržování.

doc. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Newman-Casey P. A., Blachley T., Lee P. P. et al. Patterns of glaucoma medication adherence over four years of follow-Up. Ophthalmology 2015 Oct; 122 (10): 2010−2021.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výskyt mutací v genu CYP1B1 u juvenilního glaukomu s otevřeným úhlem a pokročilou ztrátou zorného pole

Studie publikovaná v časopisu JAMA Ophthalmology zkoumala vliv genetických variant v genu CYP1B1 na vznik a projevy juvenilního glaukomu s otevřeným úhlem.

Globální prevalence myopie a vysoké myopie a trendy vývoje v čase mezi lety 2000 a 2050

Práce publikovaná letos v květnu v časopisu Ophthalmology se zaměřuje na globální prevalenci myopie a předpovídá její vývoj až do roku 2050.

Léčba glaukomu s otevřeným úhlem latanoprostem

První randomizovaná multicentrická placebem kontrolovaná studie publikovaná v časopisu Lancet prokazuje zachování zorného pole u pacientů s glaukomem otevřeného úhlu.Všechny novinky