Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Význam rodinné anamnézy jako rizikového faktoru pro vznik věkem podmíněné makulární degenerace

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 20.7.2012

Význam rodinné anamnézy jako rizikového faktoru pro vznik věkem podmíněné makulární degenerace

Rodinná anamnéza je považována za jeden z rizikových faktorů věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD). Sklon ke vzniku VPMD je ovlivňován věkem, etnickým původem, genetickými faktory a faktory okolního prostředí, především kouřením. Se zavedením efektivní léčby pro toto onemocnění si zaslouží více pozornosti i zhodnocení významu rodinné anamnézy. Práce kvantifikuje riziko vzniku tohoto onemocnění v souvislosti s výskytem v rodině, jednak pomocí studie případů a kontrol s nahlášenou rodinnou anamnézou a dále vyšetřením sourozenců pacientů s VPMD.

Autoři práce rekrutovali případy s pokročilou formou VPMD, jejich manžele/manželky a sourozence. Všichni zařazení jedinci byli pečlivě vyšetřeni. Klinické nálezy u sourozenců byly porovnány s nálezy u partnerů. Byla odebrána rodinná anamnéza. K analýze dat a odhadu poměru šancí (odds ratio, OR) pro pozitivní rodinnou anamnézu VPMD byla použita logistická regrese. Analýza byla adjustována pro vliv věkového faktoru, kouření a genotypu.

Celkem bylo do studie zařazeno 495 případů s VPMD, 259 partnerů a 171 sourozenců. OR pro VPMD činil při anamnestickém výskytu tohoto onemocnění u jednoho z rodičů 27,8 (CI 3,8 až 203,0; p = 0,001) a 12,0 (CI 3,7 až 38,6; p < 0,0001), pokud byl anamnesticky postižen sourozenec. OR se zvýšil po adjustaci pro věk a kouření. Vyšetření sourozenců potvrdilo jejich zvýšené riziko, VPMD byla u nich zjištěna ve 23 % a hodnota OR byla 10,8 (4,5 až 25,8; p < 0,0001). Adjustace pro věk vedla ke zvýšení OR na 16,1 (6,2 až 41,8).

Studie prokázala, že pokud se onemocnění vyskytuje u příbuzných prvního stupně, je riziko vzniku VPMD výrazně vyšší. Ti, kterých se to týká, by měli být o této skutečnosti informováni. Pacienti s VPMD by měli uvědomit své sourozence a děti, aby při vzniku zdeformovaného obrazu nebo snížení zrakové ostrosti vyhledali odbornou pomoc oftalmologa.

(lis)

Zdroj: Shahid H. et. al. Genetic Factors in AMD Study Group. Age-related macular degeneration: the importance of family history as a risk factor. Br J Ophthalmol. 2012 Mar; 96 (3): 427–31.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Porovnání účinku 2,5% povidonu jodidu a 1% tetracyklinu při prevenci ophthalmia neonatorum

Onemocnění ophthalmia neonatorum je definováno jako zánět spojivek infekční i neinfekční etiologie, který vznikne během prvního měsíce života. Bez preventivní terapie se zjišťuje u 8,1 až 22 % dětí.

Uveální melanom: trendy v incidenci, léčbě a délce přežití

Cílem studie bylo stanovit trendy v incidenci, léčbě a délce přežití u primárního uveálního melanomu ve Spojených státech během 36letého období od roku 1973 do roku 2008.

Glaukom s otevřeným úhlem a riziko vzniku erektilní dysfunkce

O glaukomu otevřeného úhlu je známo, že souvisí se systémovými metabolickými a kardiovaskulárními onemocněními. Obě tyto skupiny chorob sdílejí společné rizikové faktory pro vznik erektilní dysfunkce. Spojení erektilní dysfunkce s glaukomem otevřeného úhlu dosud zjišťovalo pouze několik málo studií.Všechny novinky