Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Význam jednotlivých vyšetření zrakových funkcí při diagnostice a sledování progrese glaukomu: zpráva American Academy of Ophthalmology

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 14.8.2011

Význam jednotlivých vyšetření zrakových funkcí při diagnostice a sledování progrese glaukomu: zpráva American Academy of Ophthalmology

Práce uveřejněná v časopise Ophthalmology shrnuje a hodnotí efektivitu a možnost využití různých typů testů a vyšetření zrakových funkcí v diagnostice glaukomu, stejně jako při hodnocení případné progrese onemocnění.

Metodika

Autoři sestavili přehled dat publikovaných v databázích PubMed a Cochrane Library, které byly uveřejněné v období od ledna 1994 do května 2010. Do širšího přehledu bylo nejprve zařazeno 1 063 unikátních citací, z nichž bylo poté vybráno 185 prací s možným významem pro klinickou praxi. Nakonec splňovalo požadovaná kritéria celkem 85 prací. Práce zařazené do tohoto přehledu vesměs splňovaly kritéria pro zařazení do I. a II. kategorie podle průkaznosti důkazů.

Výsledky

Výsledky přehledu ukázaly, že standardní bílo-bílá automatická perimetrie je stále nejčastěji využívanou metodou při vyšetření zorného pole, přitom standard SITA (Swedish interactive threshold algorithm) široce nahrazuje starší full-threshold strategii. Intenzivně využívané a hodnocené byly v poslední době metody frequency-doubling technology (FDT perimetrie) a také krátkovlnná automatická perimetrie, nyní dostupná se SITA. V odlišení glaukomové a neglaukomové poruchy zorného pole by dále mohly pomoci klasifikátory strojového učení, které jsou již připravené k zařazení do vyšetřovacího softwaru. K dispozici jsou také technologie umožňující objektivní měření zrakových funkcí nezatížené pacientovým subjektivním vnímáním, jako je měření multifokálních vizuálních evokovaných potenciálů nebo elektroretinografie. Stále však existují překážky, které brání zařazení těchto metod do postupů diagnostiky a sledování glaukomu.

Závěr

Pokroky v technologiích a vyšetřovacích zařízeních v průběhu poslední dekády nám poskytují rychlejší a různorodější možnosti hodnocení zrakových funkcí u pacientů s glaukomem. Do budoucna však bude nutné zhodnotit přínos těchto metod a vypracovat přesnou metodiku, jak nové metody využívat.

(vek)

Zdroj: Jampel H. D. et al: Assessment of visual function in glaucoma a report by the american academy of ophthalmology. Ophthalmology 2011 May; 118 (5): 986–1002.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prevalence věkem podmíněné makulární degenerace u seniorů starších 65 let

Věkem podmíněná makulární degenerace je nejčastější příčinou ztráty zrakové ostrosti ve stáří, a vede tudíž ke snížení kvality života této skupiny obyvatel a tím také ke značnému socioekonomickému zatížení společnosti.

Rizikové faktory progrese výpadků zorného pole u pacientů s léčeným glaukomem

Cílem studie uveřejněné v časopise Archives of Ophthalmology bylo určit proměnné (závislé nebo nezávislé na výši nitroočního tlaku – NOT), které jsou asociovány s progresí výpadků zorného pole u léčeného glaukomu.

Iridokorneální endoteliální syndrom napodobující melanom duhovky: studie 71 případů

Iridokorneální endoteliální syndrom (ICE syndrom) zahrnuje skupinu onemocnění, která se projevují abnormalitami ve vnitřní korneální vrstvě.Všechny novinky