Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Vyšší hladina sérového bilirubinu a diabetická retinopatie

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 6.11.2011

Vyšší hladina sérového bilirubinu a diabetická retinopatie

Cílem nedávno publikované populačně průřezové studie bylo posoudit souvislost mezi celkovou hladinou sérového bilirubinu a prevalencí diabetické retinopatie u účastníků Studie Hisayama, kteří trpěli diabetem a poruchou glukózové tolerance.

Ze 3119 jedinců vyšetřených v roce 2007 v Japonsku bylo do uveřejněné práce zařazeno 1672 pacientů ve věku 40 a více let s diagnózou diabetes mellitus nebo s poruchou glukózové tolerance.

Přítomnost diabetické retinopatie a její stupeň byl hodnocen na základě analýzy barevných fotografií fundu získaných při vyšetření v mydriáze podle modifikované Airlie House klasifikace. Souvislost diabetické retinopatie s hodnotami sérového bilirubinu rozdělenými do čtyř pásem byla posuzována pomocí logistického regresního modelu s adjustací pro věk a pro známé rizikové faktory diabetické retinopatie.

Diabetická retinopatie byla zjištěna u 70 ze 1672 (4,2 %) účastníků. Její prevalence u osob s hodnotami bilirubinu v horní čtvrtině (≥ 0,9 mg/dL) byla 2,7 %, u osob s hladinou v dolní čtvrtině (< 0,6 mg/dL) činila 3,4 %, ve druhém (0,6–0,69 mg/dL) a třetím pásmu (0,7–0,89 mg/dL) byla shodně 5,1 %. Po adjustaci faktorů, o kterých je známo, že souvisí s diabetickou retinopatií, byla prevalence onemocnění signifikantně nižší mezi osobami s hladinou bilirubinu v horním čtvrtinovém pásmu ve srovnání s jedinci s hodnotami bilirubinu v dolní čtvrtině (odhad relativního rizika činil 0,25), ale také ve srovnání s pacienty ze všech třech nižších pásem (odhad relativního rizika činil 0,25).

Závěrem autoři práce konstatovali, že vyšší hladina sérového bilirubinu představuje možný nezávislý ochranný faktor vzniku diabetické retinopatie u osob s diabetem nebo s poruchou glukózové tolerance.

(lis)

Zdroj: Yasuda M, et al. High serum bilirubin levels and diabetic retinopathy.Ophthalmology 2011(Jul);118(7):1423-1428. Doi:10.1016/j.ophtha.2010.12.009

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Predisponující faktory a klinické nálezy zjištěné v rámci Skotské studie zaměřené na odchlípení sítnice

Cílem autorů práce bylo popsat predisponující patologii a klinické nálezy u všech nově diagnostikovaných případů rhegmatogenního odchlípení sítnice, které byly zjištěny v průběhu dvouletého období ve Skotsku.

Srovnání hodnocení papily zrakového nervu pomocí Heidelberského retinálního tomografu (HRT) a vyšetřením lékaři s různou mírou zkušeností s glaukomem

Cílem studie bylo porovnat diagnostickou přesnost Moorfieldské regresní analýzy a Glaucoma probability score při hodnocení nálezu získaného pomocí HRT se subjektivním hodnocením fotografií papily zrakového nervu.

Latanoprost je v léčbě dětského glaukomu přinejmenším stejně účinný a bezpečný jako timolol

Ve Spojených státech se každý rok objeví přibližně 200 nových případů dětského glaukomu, což odpovídá roční incidenci 1/15–20 tisíc. Častější výskyt dětského glaukomu je zaznamenáván v arabské, arménské a rumunské populaci.Všechny novinky