Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Výsledky kombinované extrakce čočky a goniosynechiolýzy při uzávěru úhlu

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 14.9.2014

Výsledky kombinované extrakce čočky a goniosynechiolýzy při uzávěru úhlu

Studie se zabývala výsledky kombinované extrakce čočky a geniosynechiolýzy u uzávěru úhlu. Bylo zjištěno, že tento postup vede ke snížení nitroočního tlaku, potřeby medikamentózní léčby i dalších chirurgických zákroků. Cílem publikované práce bylo zhodnotit efekt goniosynechiolýzy na nitrooční tlak a režim medikamentózní léčby.

Studie měla retrospektivní charakter, údaje byly vyhledány v lékařských záznamech. Hodnoceno bylo 51 očí 42 pacientů s primárním uzávěrem komorového úhlu se synechiemi, kteří prodělali ve třech různých centrech kombinovanou fakoemulzifikaci a goniosynechiolýzu v období od roku 2003 do roku 2011. U 17 pacientů byl zdokumentován akutní uzávěr komorového úhlu, zatímco 34 mělo chronický uzávěr komorového úhlu. Hlavním hodnoceným parametrem byla výše nitroočního tlaku a nutnost aplikace kapek.

Průměrná doba sledování činila ve skupině s akutní manifestací 25,9 měsíce a v chronické skupině 25,4 měsíce. Průměrná výše nitroočního tlaku před operací byla 23,33 ± 14,41 mmHg při podávání 2,51 ± 1,3 léku. Průměrná výše nitroočního tlaku po operaci se snížila na 13,67 ± 2,41 (p£0,01) a užívání léků pokleslo signifikantně na 0,65 ± 0,87 (p£0,01). Pacienti se zdokumentovaným akutním symptomatickým uzávěrem úhlu vykazovali vyšší předoperační nitrooční tlak a větší pokles nitroočního tlaku po goniosynechiolýze (z 30,41 mmHg ± 23 mmHg na 12,12 mmHg ± 2,32 mmHg v porovnání s těmi, u kterých tato epizoda neproběhla (z 19,79 mmHg ± 4,37 mmHg na 14,44 mmHg ± 2,08 mmHg, p = 0,007). Pooperační nutnost aplikace antiglaukomatik byla v obou skupinách podobná: 0,65 ± 0,93 vs. 0,65 ± 0,85.

Na závěr autoři studie konstatovali, že u subjektů s uzávěrem komorového úhlu kombinace fakoemulzifikace s goniosynechiolýzou snižuje nitrooční tlak, potřebu medikamentózní léčby i nutnost provádění dalších chirurgických zákroků. Postup je účinnější u očí se zdokumentovanou předchozí akutní manifestací uzávěru úhlu.

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: White A. J., Orros J. M., Healey P. R. Outcomes of combined lens extraction and goniosynechialysis in angle closure. Clin Experiment Ophthalmol. 2013 Nov; 41 (8): 746–52.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Riziko vzniku pseudofakického odchlípení sítnice u 202 226 pacientů při porovnání s druhým, neoperovaným okem

Cílem studie bylo zjistit u 202 226 pacientů riziko vzniku pseudofakického odchlípení sítnice po fakoemulzifikaci v poměru k riziku vzniku odchlípení sítnice u druhého, neoperovaného oka pacienta. Dlouhodobým sledováním bylo prokázáno, že až 10 let po operaci katarakty existuje signifikantně zvýšené riziko vzniku pseudofakického odchlípení sítnice. Protože bylo za referenční zvoleno druhé oko pacienta, může být riziko vzniku pseudofakického odchlípení sítnice přičítáno operaci katarakty.

Pooperační zvýšení objemu šedé kůry mozkové ve zrakové korové oblasti po jednostranné operaci katarakty

Publikace v časopise Acta Ophthalmologica poukazuje na to, že po operaci jednostranné katarakty dochází ke zvětšení objemu šedé mozkové hmoty. Konstatuje, že i ve stárnoucí zrakové kůře je přítomna korová plasticita závislá na aktivitě, přičemž obnovení poškozeného zraku může být spouštěcím mechanismem.

Prevalence a závažnost nezjištěného manifestního glaukomu

Práce publikovaná v prestižním časopise Ophthalmology se zabývá prevalencí a závažností nedetekovaného manifestního glaukomu. Bylo zjištěno, že prevalence nedetekovaného glaukomu stoupá s věkem, a to na rozdíl od jeho závažnosti, která u jedinců nad 60 let již nestoupá. Jedna třetina subjektů s doposud nediagnostikovaným glaukomem měla pokročilé stadium onemocnění alespoň na jednom oku. Unilaterálně slepí pacienti se vyskytovali ve všech věkových skupinách.Všechny novinky