Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Výměna mozkomíšního moku ve zrakovém nervu u normotenzního glaukomu

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 30.6.2012

Výměna mozkomíšního moku ve zrakovém nervu u normotenzního glaukomu

Prospektivní nemaskovaná studie referuje o výměně cerebrospinálního moku mezi intrakraniálními prostory (tj. bazálními cisternami) a subarachnoidálním prostorem terče zrakového nervu u jedinců s normotenzním glaukomem (NTG) v porovnání s kontrolními subjekty bez NTG či s jinými typy glaukomu.

18 pacientů s NTG (7 žen, 11 mužů; průměrný věk 64,9 ± 8,9 roku) a čtyři pacienti bez známek glaukomu nebo intrakraniálního onemocnění (4 ženy, průměrný věk 62,8 ± 18,4 roku) podstoupilo CT cisternografii a CT mozku a orbit. Denzita kontrastní látky v mozkomíšním moku nacházejícím se v intrakraniálních a subarachnoidálních prostorech kolem zrakových nervů byla měřena v Hounsfieldových jednotkách. Statistické vyhodnocení bylo provedeno pomocí nezávislého párového t-testu a neparametrickým korelačním koeficientem podle Spearmana.

V subarachnoidálních prostorách zrakových nervů pacientů s NTG byla prokázána významně snížená hustota mozkomíšního moku ve srovnání s hodnotami naměřenými v mozkomíšních intrakraniálních a subarachnoidálních prostorách kolem zrakových nervů kontrolní skupiny (p = 0,0006). Mezi ženami a muži ze skupiny pacientů s NTG nebyly prokázány žádné statisticky významné rozdíly (p > 0,35).

Na závěr práce bylo konstatováno, že nalezený rozdíl v koncentračních gradientech mezi kontrastně značeným mozkomíšním mokem v intrakraniálních prostorách a v subarachnoidálním prostoru optiku u této skupiny pacientů s NTG v porovnání s kontrolami podporuje hypotézu existence poruchy výměny cerebrospinálního moku mezi intrakraniálními prostory a subrarachnoidálním prostorem kolem zrakového nervu. Poruchu dynamiky mozkomíšního moku lze vysvětlit kompartmentalizací optiku. Klinický význam zjištěných nálezů je třeba podrobit dalšímu zkoumání.

(lis)

Zdroj: Killer H. E. et al. Cerebrospinal fluid exchange in the optic nerve in normal-tension glaucoma. Br J Ophthalmol. 2012 Apr; 96 (4): 544–8; doi: 10.1136/bjophthalmol-2011-300663

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Autonomní dysfunkce u pacientů normotenzním glaukomem: 24hodinová analýza variability srdeční frekvence a krevního tlaku

Cílem práce autorů Wierzbowska et al. bylo stanovit parametry aktivity autonomního nervového systému u pacientů s normotenzním glaukomem (NTG).

Účinnost a bezpečnost dlouhodobé terapie kortikosteroidy po penetrující keratoplastice

Endotelová rejekce je hlavní příčinou selhání transplantátu po penetrující keratoplastice (PKP). Lokální kortikosteroidní terapie představuje zlatý standard v prevenci rejekce, nicméně léčebné protokoly se často liší. Práce přijatá k publikaci v časopise Ophthalmology si kladla za cíl zjistit účinnost a bezpečnost dlouhodobého užívání kortikosteroidních kapek po PKP v randomizované klinické studii.

Rizikové faktory a výsledky trabekulektomie: dvacetiletá retrospektivní kohortová studie

Cílem práce přijaté k publikaci do prestižního časopisu Ophthalmology bylo retrospektivně analyzovat výsledky trabekulektomií během dvacetiletého sledovacího období a zjistit souvislosti mezi výsledkem a rizikovými faktory selhání tohoto chirurgického postupu.Všechny novinky