Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Vliv latanoprostu a timololu na histopatologii spojivky

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 11.1.2009

Vliv latanoprostu a timololu na histopatologii spojivky

Hlavním záměrem nedávno publikované studie bylo prozkoumat vliv timololu a latanoprostu na složení extracelulární matrix a na rozsah zánětlivé infiltrace v lidské spojivce. Autoři se zaměřili rovněž na expresi matrixových metaloproteináz (MMP) a tkáňových inhibitorů matrixových metaloproteináz (TIMP) ve spojivce.

Bioptické vzorky spojivkové tkáně byly pro účely studie odebrány z dolního spojivkového fornixu během rutinní operace katarakty. Pocházely od dvaceti pacientů s primárním glaukomem s otevřeným úhlem, kteří byli léčeni monoterapií latanoprostem nebo timololem. Dále bylo odebráno deset kontrolních vzorků od deseti neglaukomatických pacientů. Získané vzorky byly vyšetřovány světelnou mikroskopií, transmisní elektronovou mikroskopií a také imunohistochemicky s použitím protilátek proti MMP-1, MMP-3, TIMP-2, TIMP-3 a CD 68.

Výsledky

Množství kolagenních vláken bylo signifikantně sníženo u vzorků získaných od pacientů léčených latanoprostem ve srovnání se vzorky pacientů léčených timololem (P +/- 0,01), avšak ve srovnání s kontrolami nebyl patrný rozdíl. Množství amorfní hmoty bylo zvýšeno u obou léčených skupin ve srovnání s kontrolami (P +/- 0,001), ale v menším rozsahu ve vzorcích pacientů léčených latanoprostem v porovnání s pacienty léčenými timololem (P +/- 0,001).

Obsah opticky čirých prostor, pravděpodobně s obsahem glykosaminoglykanů, byl signifikantně redukován v obou léčených skupinách, tato redukce však byla nižší u očí léčených latanoprostem. Zřetelně vyšší exprese MMP-1 a MMP-3 a mírné zvýšení signálu, svědčící pro přítomnost TIMP-2 a TIMP-3, byly nalezeny v epiteliích a subepiteliálních stromálních buňkách ve vzorcích od pacientů léčených latanoprostem. Naopak mírná infiltrace makrofágy a zánětlivými buňkami byla pozorována u očí léčených timololem.

Závěr

Vzorky spojivkové tkáně získané od pacientů léčených latanoprostem vykázaly sníženou stromální kolagenní denzitu a měly méně vyjádřenou zánětlivou infiltraci. Zvýšená exprese MMP-1 a MMP-3 u očí léčených latanoprostem by mohla vysvětlit sníženou akumulaci extracelulární matrix ve spojivkovém stromatu. Terapie latanoprostem by tedy mohla mít příznivější vliv na výsledek filtrující operace glaukomu.

(vek)

Zdroj: Terai N. et al: Effect of Latanoprost and Timolol on the Histopathology of the Human Conjunctiva. Br J Ophthalmol. [Epub ahead of print], October 2008. PMID: 18971237.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Normotenzní glaukom: prevalence a zásady terapie

Normotenzní glaukom je definován jako typ glaukomu s otevřeným úhlem, u kterého je léčebně neovlivňovaný nitrooční tlak v mezích určitého statistického rozmezí, které je obvykle nižší než 21 mmHg.

Účinnost transsklerální fotokoagulace v léčbě posttraumatického glaukomu

Jednou z možností terapie posttraumatického glaukomu a pokročilého glaukomu při afakii je transsklerální diodová laserová cytofotokoagulace (TDLC).

Účinek latanoprostu při denním a týdenním dávkování

Současná schémata doporučují aplikaci latanoprostu jedenkrát denně, nejlépe večer. Přesto výsledky některých prací naznačují, že i aplikace latanoprostu jedenkrát týdně by mohla být dostatečně účinná.Všechny novinky